Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-051 Vergi kanunlarında yatırım ortamının iyileştirilmesi için vergi kanunlarında değişiklik yasa tasarısı