Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü mağdurlarına yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirimi