Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-065 01.01.2017 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunluluğu olan mükellefler için süre uzatıldı.