Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-069 -6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun