Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-071 6736 sayılı Kanun “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun usul ve esaslarını belirleyen Tebliğ yayınlandı”