Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-084 Gübre ve Yem Teslimlerinde KDV İstisnasının Uyulamasına ilişkin Usul ve Esaslar