Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-085 Örtülü Kazanç Üzerinden ithalat sırasında veya sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’ler indirim konusu yapılması hk.