Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-090 Türkiye-Belçika ÇVÖ Anlaşmasının bazı maddelerini revize eden Protokol 5 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.