Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-091 Bakanlar Kurulu Binek otomobiller için ÖTV oranlarını Otomobil fiyatlarına göre farklılaştırdı.