Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-093 KDV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer mal ve hizmetler” bölümünün 21. sırasında aşağıdaki