Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak açıklandı.