Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-095 Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında 6761 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklikler.