Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-097 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV” bölümünde değişiklik yapıldı.