Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-098 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin 2 Ocak 2017 tarihine kadar tasdik ettirilmesi gerekiyor.