Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-099 E-fatura kapsamındaki mükelleflerin, mal ihracında e-fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.