Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-102 Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2017 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler açıklandı.