Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için, 2017 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları açıklandı

Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için, 2017 yılında ödenecek çevre temizlik
vergisi tutarları açıklandı.

Detaylara sirkümüz içeriğinde yer verilmiştir.