Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-111 Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2017 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları

Sayı : 2016 –111 İstanbul, 2016
Konu : Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2017 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın İlgili,

 

Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi ile sosyal güvenlik destek primine esas kazançların aylık üst
sınırı 2017 yılının tamamında 13.331,40 TL olarak uygulanacaktır.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinde, üzerinden SGK primi
ödenecek olan kazançların alt ve üst sınırlarının nasıl belirleneceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.
Buna göre SGK priminin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri
(günlük asgari ücret), üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak hesaplanmaktaydı.


761 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yukarıda
belirtilen hükmünde yer alan “6,5” ibaresi “7,5” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2017
tarihinden itibaren geçerlidir. Buna göre SGK primine esas kazancın üst sınırı (SGK tavanı) 1 Ocak 2017
tarihinden itibaren, ilgili dönemde geçerli olan asgari ücret tutarının 7,5 katı olarak hesaplanacaktır.


2017 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Aralık 2016
tarihli 4. toplantısında belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu aynı
tarihte yaptığı açıklamada, asgari ücretin aylık brüt tutarının 2017 yılının tamamı için 1.777,50 TL
olarak tespit edildiğini belirtmiştir.