2019 Gümrük Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri

Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 G.T.İ.P.’i altında yer alan eşya ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.

/resimler/1573894387_Urun_1.20