2020 Yılı Gümrük Sirküleri

Kategoriler Tümü 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri

Gümrük mevzuatı kapsamında 2020 yılında uygulanacak bazı tutarlar güncellenmiştir.

/resimler/1578989840_Urun_1.pdf