2020 Yılı SGK Sirküleri

Kategoriler Tümü 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları ile ilgili olarak İŞKUR tarafından duyuru yayınlanmıştır.

/resimler/1584886657_Urun_1.pdf