2020 Yılı Gümrük Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yer alan yükümlülüklerle ilgili durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinde yeniden başlayacağı açıklanmıştır.

/resimler/1591394744_Urun_1.06