Kategoriler Tümü

Anonim Şirketlerde hamiline yazılı payların ve pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

/resimler/1610976098_Urun_1.pdf