2021 Yılı Gümrük Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri

Dahilde işleme rejiminde beyan ve kontrol sonucu GTİP değişikliği halinde yapılacak işlemler belirtildi.

/resimler/1636008396_Urun_1.