2017 Yılı SGK Sirküleri

Kategoriler Tümü 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri

Sigorta prim ertelemesiyle ilgili tasari TBMM tarafından kabul edildi

Sayı : 2017 –001 İstanbul, 2017
Konu : Sigorta prim ertlemesi ile ilgili tasari TBMM tarafından kabul edildi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın İlgili,


Sigorta prim ertlemesi ile ilgili tasari TBMM tarafından kabul edildi. Resmi Gazetede yayimlandiktan
sonra uygulanacaktır.


Kabul edilen kanuna gore, özel sektör işverenlerinden 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat aylarında
çalıştırdığı sigortalılardan dolayı asgari ücret desteğine müstahak olanların, asgari ücret desteğine
esas olan prim ödeme gün sayısının 60 TL ile çarpılması sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç
tutarı üzerinden hesaplanacak sigorta primi, dokuz ay süreyle ertelenecektir.

Bu çerçevede, ertelemeden yararlanabilmek için Özel sektör işvereni olmak Asgari ücret desteğinden yararlanmaya
müstehak olmak gerekiyor. Erteleme kapsamına giren işletmelerin ertelenecek prim tutarı;


Asgari ücret desteği hesabına esas gün sayısı*60*34,5/100 formülü ile hesaplanacaktır.


Dolayısıyla ilgili aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna
verilmesinin ardından, sigorta prim teşvikleri ile bir önceki ayda hak kazanılmış asgari ücret desteği
düşüldükten sonra işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminden yukarıda belirtilen formül
vasıtasıyla hesaplanan tutar düşüldükten sonraki kısmın yasal süresi içinde ödenmesi gerekiyor.

Yukarıda belirtilen formül vasıtasıyla hesaplanan (erteleme kapsamındaki) tutarın ise erteleme
kapsamında dokuz aylık süre zarfında ödenmesi mümkün olabilecektir.