Şirketler Hukuku

2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri
2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri
2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri
2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri
2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri
2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri
2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri
Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2017-11-27 2017_124 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlandı 2017-08-05 2017_103 Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te alacaklardan dolayı edinilen gayrimenkul ve emtialara ilişkin değişiklik yapıldı 2017-07-10 2017_086 Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 2017-07-10 2017_085 Suç Eşyası Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı 2017-07-10 2017_084 Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı yayınlandı 2017-07-10 2017_083 Limited şirketlerin olağan genel kurul toplantılarına ilişkin önemli konular 2017-07-10 2017_082 Anonim şirketlerin olağan genel kurul toplantıları açısından önem arz eden hususlar 2017-06-28 2017_074 Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ yayımlandı 2019-01-15 2019_025 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.030.- TL’ye Çıkarıldı. 2018-12-08 2018_121 Elektronik Tebligat Yönetmeliği. 2018-09-22 2018_094 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ. 2018-06-29 2018_071 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2018-04-13 2018_040 KANDİL TEBRİĞİ 2019-11-16 2019_187 SERMAYE HAREKETLERİ 2019-10-16 2019_176 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“KVKK”) almış olduğu, Veri Sorumlusu Tarafından İlgili Kişiye Yapılan Veri İhlali Bildiriminde Yer Alması Gereken Asgari Unsurlara İlişkin Kararı. 2019-10-15 2019_175 Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama (“Çerçeve Anlaşma”) 2019-10-15 Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama (“Çerçeve Anlaşma”) 2019-10-09 2019_171 Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişilerin Türkiye’deki Şubeleri İle İrtibat Bürolarının VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Karar. 2019-09-05 2019_158 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt süresini 31.12.2019 tarihine kadar uzatmıştır. 2019-09-03 2019_154 Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunlulukları Hk. 2019-07-24 2019_143 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 2019-07-19 2019_140 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 17 Temmuz 2019 tarihinde internet sitesinde 5 adet karar özeti yayınlamıştır. 2019-07-08 2019_135 Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Hakkında Genelge. 2019-06-12 2019_116 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Yeterli Korumanın Bulunduğu Ülkelerin Tayininde Kullanılacak Kriterler Belirlendi. 2019-04-30 2019_095 .Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 2019-04-30 2019_094 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 2019-04-30 2019_093 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. 2019-04-30 2019_092 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 28.04.2019 Tarihinde İnternet Sitesinde Yayınladığı Kişisel Verileri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi. 2019-04-11 2019_082 VERBİS Hizmetlerinin E- Devlet Üzerinden Gerçekleştirilmeye Başlanmasına İlişkin Duyuru. 2019-02-16 2019_046 Konkordato Kapsamındaki Alacakların, Şüpheli Alacak Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı. 2019-02-11 2019_043 Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik. 2019-01-25 2019_032 PTT’den Ulusal Elektronik Tebligat (e-tebligat) Sistemine İlişkin Açıklama. 2019-01-25 2019_030 Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2019 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekiyor. 2020-10-15 2020_167 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik. 2020-09-21 2020_158 Kar Dağıtım Kısıtlamasının Uygulama Süresi Yıl Sonuna Uzatılmıştır. 2020-05-18 2020_122 Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımının Sınırlandırılmasına İlişkin Geçici Maddenin Uygulanma Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 2020-05-13 2020_118 Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemlere ilişkin BDDK yönetmeliği yayımlanmıştır. 2020-04-30 2020_101 Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen durma süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı. 2020-04-02 2020_061 Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesine yönelik yasal sürelerin durdurulması. 2021-11-16 2021_123 Tasfiye sürecinde bekleme süresi 3 aya düşürüldü. 2021-11-03 2021_113 Kooperatifler ve üst kuruluşlarının denetimlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde yapılan değişiklikler. 2021-01-25 2021_019 Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki Ve Ara Tasdikler 2021-01-22 Reklam yasağı kararı.