Kategoriler Tümü

Aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

/resimler/1626435798_Urun_1.