Vergi Sirküleri

2021 Yılı Vergi Sirküleri
2022 Yılı Vergi Sirküleri
2016 Yılı Vergi Sirküleri
2017 Yılı Vergi Sirküleri
2018 Yılı Vergi Sirküleri
2019 Yılı Vergi Sirküleri
2020 Yılı Vergi Sirküleri
2021 Yılı Vergi Sirküleri
Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2020-10-13 2018_555 2019 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 2020-10-13 2018_444 2018 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 2020-10-13 2018_333 2017 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 2020-10-13 2018_222 2016 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 2019-01-09 2019_022 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.01.2019- 30.06.2019). 2019-01-08 2019_021 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları (01.01.2019- 30.06.2019) 2019-01-07 2019_016 Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tahvil ve Bonolar İle Kira Sertifakalarının 31 Aralık 2018 Tarihli Borsa Rayiçleri. 2019-01-05 2019_015 Alkollü İçeceklere İlişkin Asgari Maktu ÖTV Tutarları İle Tütün Fonu Tutarı Yeniden Belirlendi. 2019-01-05 2019_014 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uygulanmak üzere, bazı römork ve yarı römorkların KDV Oranı % 1’e Düşürüldü. 2019-01-05 2019_013 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2019 Yılında Uygulanacak İade Sınırı 14.100 TL Olarak Belirlendi. 2019-01-05 2019_012 2018 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlere Uygulanacak Enflasyon İndirim Oranı % 140,41 Olarak Açıklandı. 2019-01-04 2019_011 Konut, İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İçin, 2019 Yılında Ödenecek Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı. 2019-01-04 2019_010 VUK Kapsamında 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklükler İle Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezaları Açıklandı. 2019-01-04 2019_009 Bazı Motosiklet ve Bir Yardımcı Motoru Bulunan Tekerlekli Taşıtların ÖTV’si Geçici Olarak Sıfıra İndirildi. 2019-01-04 2019_008 Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı. 2019-01-03 2019_007 2019 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak ÖİV Tutarı Açıklandı. 2019-01-03 2019_006 2019 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutarlar İle Vergi Tarifesi Açıklandı. 2019-01-03 2019_005 2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı. 2019-01-03 2019_004 Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklükler Açıklandı. 2019-01-03 2019_003 2019 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları Açıklandı. 2019-01-02 2019_002 2019 Yılında Elde Edilen Ücret ve Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri Açıklandı. 2019-01-02 2019_001 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Açıklandı. 2018-12-28 2018_132 01 Ocak 2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Bazı Önemli Vergisel Düzenlemeler. 2018-12-26 2018_129 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları. 2018-12-26 2018_128 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi. 2018-12-20 2018_127 İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere 01.01.2019’dan İtibaren Yapılan Ödemeler Tevkifat Kapsamına Alındı. 2018-12-20 2018_126 Yeni Yılda, Gazete, Dergi, Elektronik Kitap ve Benzeri Yayınların, Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı % 18’e Çıkıyor 2018-12-14 2018_125 2019 Yılı Defter Tasdikleri Hk. 2018-12-14 2018_124 Yurt İçinde Piyasaya Arz Edilen Bazı Ürünlerden “Geri Kazınım Katılım Payı” Tahsiline İlişkin Yasal Düzenleme Yürürlüğe Girdi. 2018-12-07 2018_120 2017 Yılındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Taleplerinin 2018 Kasım Dönemi KDV Beyannamesi ile Yapılması Gerekiyor. 2018-12-03 2018_119 Varlık Barışına İlişkin Bildirim, Beyan ve Vergi Ödeme Süreleri 6 Ay Uzatıldı. 2018-12-03 2018_118 Önemli Bilgilendirme 2018-11-30 2018_117 2019 Yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Uygulamalarına Başlama Tarihleri. 2018-11-30 2018_116 2018 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Açıklandı. 2018-11-23 2018_114 Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi İşlemlerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Açıklama Yapıldı. 2018-11-16 2018_112 Türk Lirası Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler Yeniden Belirlendi. 2018-11-13 2018_110 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve İlgili Tebliğ’de Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2018-11-13 2018_109 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzni Harcı Arttırıldı. 2018-11-09 2018_108 TCMB Tarafından Yayınlanan Genelge İle İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. 2018-11-09 2018_107 2019 Ocak Döneminden İtibaren e-defter Mükelleflerine “Defter Raporu Beratı” Gönderme Zorunluluğu Getirildi. 2018-11-02 2018_106 31.12.2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere, Ticari Araçlarda KDV Oranı, Bazı Binek Otomobillerde İse ÖTV Oranı Düşürüldü. 2018-11-01 2018_105 31.12.2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere, Mobilya Tesliminde KDV Oranı Düşürüldü, Beyaz Eşyada İse ÖTV Oranı Sıfırlandı. 2018-11-01 2018_104 Konut ve İşyeri Teslimlerinde Tapu Harcı ve KDV Oranlarında Yapılan İndirimlerin Süresi 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Uzatıldı. 2018-11-01 2018_103 Eski Nesil ÖKC Kullanan Mükelleflerin Z Raporlarındaki Mali Bilgileri GİB'e Bildirimleri 01 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi. 2018-10-31 2018_102 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelendi. 2018-10-10 2018_101 21 Seri Numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2018-10-10 2018_100 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayınlandı. 2018-10-09 2018_099 Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. 2018-10-03 2018_097 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması 01 Ekim 2018 Tarihinde Başladı. 2018-10-02 2018_096 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı. 2018-09-22 2018_095 VUK Kapsamında Aktife Kayıtlı Gayrimenkullerin Yeniden Değerlenmeye Tabi Tutulması İçin Son Tarih 30 Eylül 2018. 2018-09-13 2018_093 Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kendi Aralarında Düzenledikleri Sözleşmelerde Bedelin Türk Lirası Olarak Belirlenme Zorunluluğu Getirildi. 2018-09-06 2018_092 Yıllık Tecil Faizi Oranı % 22 Olarak Belirlendi. 2018-09-06 2018_091 Özel Esaslara Tabi Olup KDV Yönünden Vergi Artırımında Bulunan Bazı Mükellefler Genel Esaslara Dönebileceklerdir. 2018-09-05 2018_090 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2 Olarak Belirlendi. 2018-09-05 2018_089 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 2018-09-04 2018_088 Mevduat Faizleri İle Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarına İlişkin Tevkifat Oranlarında Geçici Süreyle Değişiklik Yapıldı. 2018-09-04 2018_087 Yurtdışından Elde Edilen Bazı Kazançlara İlişkin Geçici İstisna Uygulamasının Süresi 6 Ay Uzatıldı. 2018-08-27 2018_084 27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması. 2018-08-17 2018_083 Büyük ve Küçükbaş Hayvanların Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler ve Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı 10.09.2018 Tarihine Kadar % 1'e İndirildi. 2018-08-07 2018_082 Danıştay VDDK, Kar Yedeklerinin Sermayeye İlavesinden Elde Edilen Bedelsiz Hisselerin Kar Payı Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği Yönünde Karar Verdi. 2018-07-31 2018_081 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri Uzatıldı. 2018-07-25 2018_080 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyan Süreleri Uzatıldı. 2018-07-21 2018_079 Aktife Kayıtlı Gayrimenkullerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Uygulamanın Usul ve Esasları Belirlendi 2018-07-21 2018_078 İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 21 Maddesi Kapsamında Sağlanan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Esaslar Belirlendi 2018-07-06 2018_077 7143 Sayılı Kanun’daki “Varlık Barışı” Hükmünün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklandı. 2018-07-05 2018_076 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.07.2018-31.12.2018) 2018-07-05 2018_075 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları (01.07.2018-31.12.2018) 2018-07-03 2018_073 2018 Yılında Mali Tatil 03-20 Temmuz Tarihleri Arasında Uygulanacaktır. 2018-07-02 2018_072 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran % 19,50 Olarak Belirlendi. 2018-06-29 2018_069 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2018-06-21 2018_068 Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri Sirküsü 2018-06-20 2018_067 7103 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı 2018-06-19 2018_066 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı. 2018-06-19 2018_065 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı. 2018-06-02 2018_062 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı. 2018-05-28 2018_061 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı. 2018-05-26 2018_060 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un işletme kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili hükümleri. 2018-05-26 2018_059 Yurt dışında getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlenme usul ve esasları belirlendi. 2018-05-26 2018_058 Emtia imha işlemleri süreklilik arz eden mükellefler için geçerli olan değerleme usulü halkında açıklamalar yapıldı. 2018-05-26 2018_057 Gayrimenkullerin yeniden değerlenmesine ilişkin hükümleri de içeren 7144 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. 2018-05-21 2018_054 7143 sayılı Kanun’un varlık barışıyla ilgili düzenlemeleri. 2018-05-21 2018_053 7143 sayılı Kanun’un matrah ve vergi artırımıyla ilgili düzenlemeleri. 2018-05-21 2018_052 7143 sayılı Kanun vergi alacaklarının yapılandırılması 2018-05-12 2018_051 Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018-05-12 2018_50 7103 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler ışığında eksik gün belgelerinin verilmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusu yayımlandı. 2018-05-12 2018_049 Geçiçi vergi beyannamme verme süresinin uzatılması 2018-05-11 2018_047 İşverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verenlere yapılan ödemelerde gelir vergisinden istisna sınırı 2018-05-09 2018_046 KDV istisnası uygulanacak ve faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle amortisman ayrılabilecek yeni makina ve teçhizat listesi açıklandı. 2018-05-09 2018_045 Bazı konut teslimlerinde KDV oranı, konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranı geçici olarak düşürüldü. 2018-05-08 2018_044 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı. 2018-05-03 2018_042 Ticaret Sicil kayıtlarında yapılacak işlemlerin Mersis üzerinden yapılması hk. 2018-04-20 2018_041 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma süreleri uzatıldı 2018-04-09 2018_038 Resmi Gazete de yayımlanan 7104 sayılı Kanunun KDV Kanunu ve diğer vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeleri. 2018-04-05 2018_037 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumlara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi. 2018-03-29 2018_036 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri 2018-03-23 2018_034 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 2018-03-16 2018_033 Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2018-03-14 2018_032 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018-03-10 2018_031 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2 Şubat 2018 tarihli Yasa Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri. 2018-03-03 2018_026 27 Şubat 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri 2018-03-03 2018_025 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasının usul ve esasları belirlendi. 2018-03-03 2018_024 Çok zor durumda olduğu belirlenen vergiye uyumlu mükelleflerin vadesi geçmiş borçlarına yeni bir tecil ve taksitlendirme imkanı getirildi 2018-03-03 2018_023 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı 2018-03-03 2018_022 2018 11297 sayılı BKK ile farklı bölgelerde gerçekleştirilecek entegrasyon yatırımlarına bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanma imkanı getirilmiştir. 2018-03-03 2018_021 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumlara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi. 2018-03-03 2018_020 ÖTV (I) sayılı listedeki bazı mallar için getirilmiş olan indirimli vergi uygulamasına ilişkin birtakım değişiklikler yapıldı. 2018-02-14 2018_012 Yeni torba kanun ile vergi kanunlarında öngörülen düzenlemeler 2018-02-12 2018_010 2017 4 DÖNEM GEÇİÇİ VERGİ UZATILDI 2018-02-07 2018_009 Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapıldı 2018-02-06 2018_008 Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin borçlulardan aldıkları iştirak hissesi ve taşınmazların tesliminde KDV istisnasının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı 2018-02-06 2018_007 2017 yılındaki nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim uygulamasında kullanılacak faiz oranı 2018-02-06 2018_006 Özel hesap dönemine tabi mükellefler yüklendikleri KDV yi kendi özel hesap dönemlerine göre indirim konusu yapabilecekler 2018-02-05 2018_005 Yap İşlet Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tüneli geçiş ücretlerinin KDV Yüzde 8 düşürüldü 2018-02-05 2018_004 KDV Genel Uygulama Tebliğinin inşaat işlerinde KDV iadesi roaming hizmetlerinde KDV istisnası ve kısmi tevkifat bölümlerinde değişiklikler yapıldı 2018-02-05 2018_003 Dar mükellefler tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV nin beyanı ve ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi 2018-01-22 2018_002 2018 Yılı Defter Tasdikleri Hakkında 2018-01-20 2018_001 Menkul kıymetlerden 2018 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi