2021 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2021-01-16 2021_015 Değerli konut vergisi”nin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ yayımlanmıştır. 2021-01-12 2021_014 Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikleri 2021-01-08 2021_013 Ocak – Şubat - Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması 2021-01-08 2021_012 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması 2021-01-08 2021_010 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları. 2021-01-08 2021_010 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları. 2021-01-08 2021_009 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2020 tarihli borsa rayiçleri. 2021-01-02 2021_008 Meslek mensuplarınca (SM, SMMM ve YMM) 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yayınlanmıştır. 2021-01-01 2021_007 2021 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları belirlenmiştir. 2021-01-01 2021_006 Konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için 2021 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları 2021-01-01 2021_004 2021 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklanmıştır. 2021-01-01 2021_003 2021 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklanmıştır. 2021-01-01 2021_002 2021 yılında uygulanacak harç tutarları