Vergi Sirküleri

2021 Yılı Vergi Sirküleri
2022 Yılı Vergi Sirküleri
2016 Yılı Vergi Sirküleri
2017 Yılı Vergi Sirküleri
2018 Yılı Vergi Sirküleri
2019 Yılı Vergi Sirküleri
2020 Yılı Vergi Sirküleri
2021 Yılı Vergi Sirküleri
Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2022-12-25 2022 – 95 2023 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Tarihleri 2022-11-30 Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair eşikler güncellendi. 2022-11-30 Bazı YMM tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale geliyor. 2022-11-30 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %122,93 olarak açıklandı. 2022-11-30 Vergi Usul ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren 7421 sayılı Kanun TBMM’de kabul edildi. 2022-11-30 7420 sayılı Kanun’un Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı kanunlara ilişkin düzenlemeleri. 2022-11-30 7420 sayılı Kanun’un Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri. 2022-11-09 2022–82 Türk Ticaret Kanunu 376 Madde 2022-11-03 2022 – 81 Kamu idareleri ile özel sektörde birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi konusunda açıklamalar yapıldı. 2022-10-28 2022 – 79 Kurumların yabancı paraları TL’ye dönüştürmelerinden elde ettikleri gelirler için geçerli olan istisna, 30.09.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak 2022-10-26 2022 – 78 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. 2022-10-07 2022 – 77 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı. 2022-10-07 2022 – 76 2020 takvim yılı tam istisna kapsamındaki işlemler ile kısmi tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2022 tarihi itibarıyla doluyor 2022-09-19 2022 – 74 Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0 olarak belirlendi. 2022-09-09 2022 – 72 Gerçek faydalanıcıların bildirimi uygulamasında gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapıldı 2022-08-22 2022 – 71 7417 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin esaslar 2022-07-26 2022 – 68 KDV, MPHB ve damga vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı. 2022-07-25 2022 – 66 Uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları belirlendi. 2022-07-25 2022 – 65 Yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapılan işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu kaldırıldı. 2022-07-08 2022 – 64 Gelir vergisinden istisna günlük yemek ve ulaşım bedelleri 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere artırıldı. 2022-07-08 2022 – 63 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.07.2022-31.12.2022). 2022-07-08 2022 – 62 7417 sayılı Kanun’un, nakdi sermaye artışında indirim uygulaması ile finans kurumlarının KV oranının yürürlük tarihinde değişiklikler içeren düzenlemeleri. 2022-07-08 2022 – 61 7417 sayılı Kanun’un “Varlık barışı” ile ilgili düzenlemeleri. 2022-06-29 2022 – 59 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. 2022-06-27 2022 – 58 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kredi Kullanımına İlişkin BDDK Kararı 2022-06-24 2022 – 56 İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) kurulması ve bu merkezdeki faaliyetlere ilişkin vergi indirim ve istisnalarını da içeren Kanun Teklifi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. 2022-06-21 2022 – 55 2021 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı 2022-06-13 2022 – 54 Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan BSMV oranı %10 olarak belirlendi. 2022-06-06 2022 – 53 İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) kurulması ve bu merkezdeki faaliyetlere ilişkin vergi indirim ve istisnalarını da içeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu 2022-06-01 2022 – 52 İnternet ortamında ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıları sürekli bilgi verme zorunluluğu kapsamına alındı. 2022-06-01 2022 – 51 7394 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı. 2022-05-27 2022 – 49 Alkollü içkiler ile sigara ve tütün mamullerine ilişkin asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlendi. 2022-05-27 2022 – 48 Basit usule tabi mükellefler için geçerli olan kazanç istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 2022-05-27 2022 – 47 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken teminatların süresi 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı 2022-05-20 2022 – 46 7338 sayılı Kanun ile getirilen yeniden değerleme uygulamalarının usul ve esasları belirlendi. 2022-05-20 2022 – 45 İhracatçı ve imalatçı kurumların, kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 2022-04-23 2022 – 43 Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesi Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı 2022-04-22 2022 – 42 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. 2022-04-22 2022 – 41 Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayınlandı. 2022-04-20 2022 – 40 Cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yükseltildi. 2022-04-19 2022 – 39 Döviz cinsinden düzenlenen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi zorunluluğu geldi. 2022-04-15 2022 – 38 Gelir, Kurumlar ve KDV Kanunları ile Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik içeren 7394 sayılı Kanun yayımlandı. 2022-04-07 2022 – 36 Transfer Fiyatlandırması İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar 2022-04-06 2022 – 33 7390 sayılı Kanun ile Türkiye-Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın onaylanması uygun bulundu. 2022-04-01 2022 – 32 düşük oranlı tevkifatın uygulanma süresi 2022-03-31 2022 – 31 “KOBİ” Tanımı Değişti: Kapsamı Artık Daha Geniş! 2022-03-31 2022 – 28 Bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları değiştirildi 2022-03-29 2022 – 27 TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin Gelir, Kurumlar ve KDV Kanunlarında değişiklik içeren düzenlemeleri. 2022-03-29 2022 – 26 Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının vade sonunda, bankalarca hesap sahiplerine yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı yüzde 0 olarak belirlendi. 2022-03-01 2022–23 Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde Kdv Oranı %8’e indirildi. 2022-02-28 2022 – 22 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı. 2022-02-25 2022 – 21 İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor 2022-02-17 2022 – 20 Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması. 2022-02-16 2022 – 18 Döviz ve altın hesaplarının Türk lirasına çevrilmesinden elde edilen faiz ve kâr payları için geçerli olan %0 oranlı stopaj uygulamasının yürürlük maddesi değiştirildi. 2022-02-16 2022 – 17 Yüzde 8 oranına tabi gıda maddelerindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi. 2022-02-13 2022 – 16 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2021 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı. 2022-02-11 2022 – 15 Yabancı para ve altın hesaplarının TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esasları açıklandı. 2022-02-07 2022 – 14 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla BAE’de kurumlar vergisi uygulaması yürürlüğe girecektir. 2022-02-07 2022 – 13 Elektrik Kesintisi Sonrası İşyerinde Faaliyetin Durması Nedeniyle İş Hukuku Yönünden Alınabilecek Tedbirler. 2022-01-21 2022 – 9 YMM özel tüketim vergisi tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale geliyor. 2022-01-16 2022 – 8 İnternet ortamında sosyal içerik üretenler ile uygulama geliştirenlerin kazanç istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 2022-01-16 2022 – 7 Enflasyon düzeltmesinde erteleme ve kur korumalı mevduatlardan elde edilen gelirlere kurumlar vergisi istisnası içeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 2022-01-03 2022 – 2 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %15,75 olarak belirlendi. 2022-01-03 2022 – 1 31 Aralık 2021’de sona eren varlık barışına ilişkin süreler 6 ay uzatıldı.