2019 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2020-07-07 2020_146 Mali tatil 1 Temmuz Çarşamba günü başlamış olup 20 Temmuz 2020 Pazartesi akşamı sona erecektir. 2020-04-01 2020_058 Covid-19 salgını kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan kampanyaya yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirimi. 2020-01-08 2019_199 İşlenmiş Kıymetli Taş ve Maden Ticareti Yapan Mükellefler İçin Fatura Düzenleme Sınırı 2020 Yılında 4.200 TL Olarak Belirlendi. 2019-12-07 2019_201 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. 2019-12-04 2019_200 Gelir Vergisi Kanunu’nun “Hasılat esaslı kazanç tespiti” başlıklı maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı. 2019-12-03 2019_199 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlıyor. 2019-11-27 2019_192 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler içeren Yasa Teklifi, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı. 2019-11-22 2019_190 Yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarında açılan hesaplarda tevkifat sorumluluğu ve hesaplardan çıkan sermaye piyasası araçlarında maliyet bildirimine ilişkin düzenlem 2019-11-19 2019_189 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler içeren Yasa Teklifi,Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 2019-11-18 2019_188 YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarının 1 Nisan 2020 'den itibaren elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin zorunluluk getirildi. 2019-11-09 2019_185 Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan satışlarda uygulanan KDV istisnasının kapsamına ilişkin düzenleme yapıldı. 2019-11-07 2019_184 TÜBİTAK 1501 ve 1507 programlarının yılda iki kez açılacak çağrılarla yürütüleceği duyuruldu. 2019-11-05 2019_183 “Turizm Payı”nın Beyanı ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. 2019-10-31 2019_182 Yıllık Tecil Faizi Oranı % 19’a Düşürüldü. 2019-10-22 2019_181 İşe Başlama, Adres Değişikliği, Şube Açılışı ve İşi Bırakma Yoklamaları İle İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı. 2019-10-22 2019/5 iç genelge Gelir İdaresi Başkanlığı İç Genelgesi 2019/5 2019-10-22 2019_180 İşyeri Değişikliği ve Nakil İşlemleri İle Elektronik Tebligat Uygulamasında Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-10-21 2019_179 E-fatura, E-arşiv Fatura ve Elektronik Olarak Düzenlenmesi Gereken Diğer Belgelerle İlgili Tebliğ Yayımlandı. 2019-10-21 2019_178 Elektronik Defter Uygulamasında Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-10-16 2019_177 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayımlandı. 2019-10-16 2019_175 Meslek Mensubunun Veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı. 2019-10-16 VUK 118 Nolu Sirkü 2019-10-15 2019_174 KDV Kanununun 13 Maddesindeki Bazı İstisnalarda Değişiklikler Yapıldı. 2019-10-14 2019_172 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran % 18,25 Olarak Belirlendi. 2019-10-08 2019_169 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri Yayımlandı. 2019-10-08 2019_168 Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-10-08 2019_167 Bazı Davalar Kapsamında Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8’e Düşürüldü. 2019-10-08 2019_166 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5’dan % 2’ye İndirildi. 2019-09-16 2019_163 Propilen Üretiminde Kullanılan Sıvılaştırılmış Propan Teslimlerinde 1 Ekim’den İtibaren ÖTV Alınmayacaktır. 2019-09-10 2019_160 İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı. 2019-09-03 2019_156 2020 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi. 2019-09-03 2019_155 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Uygulamanın Süresi 6 Ay Daha Uzatıldı. 2019-08-27 2019_151 Bazı Sigara ve Tütün Mamullerinin ÖTV Oranları, Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlendi. 2019-08-27 2019_150 Başta Malul ve Engellilerin Taşıt Alımındaki İstisna Uygulaması Olmak Üzere ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-08-15 2019_149 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-08-15 2019_148 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-08-03 2019_147 7186 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na Eklenen “Varlık Barışı” Hükmünün Uygulanmasına İlişkin Esaslar Belirlendi. 2019-07-29 2019_146 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması 1 Ocak 2020 Tarihine Ertelendi. 2019-07-24 2019_144 Bankaların; Altın, Gümüş veya Platin Kredisi Kullandırılabileceği Kişilerle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı. 2019-07-22 2019_142 “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi. 2019-07-19 2019_141 Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları İçin Harç Tutarı 1.500 TL ye Çıkarıldı. 2019-07-16 2019_137 Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor. 2019-07-08 2019_134 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayımlandı. 2019-07-08 2019_133 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.07.2019- 31.12.2019). 2019-07-08 2019_132 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları (01.07.2019- 31.12.2019) 2019-07-04 2019_129 2019 Yılında Mali Tatil 2-20 Temmuz Tarihlerinde Uygulanacaktır. 2019-07-01 2019_128 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5 Olarak Belirlendi. 2019-06-19 2019_124 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri. 2019-06-19 2019_123 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. 2019-06-17 2019_121 Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmeler İle İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır Olarak Belirlendi. 2019-06-17 2019_120 Hurda Araçlara İlişkin ÖTV İndirimi Tutarları Yeniden Belirlendi. 2019-06-12 2019_115 Hurdaya Çıkarılan Araçlar İle İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarı Arttırıldı. 2019-06-10 2019_114 7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun’la Vergi Muafiyet ve İstisnaları Getirildi. 2019-06-10 2019_113 “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” Uygulaması 1 Eylül 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor. 2019-06-10 2019_112 Gelir ve Kurumlar Vergileri Tam Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Uygulaması Başlıyor. 2019-05-31 2019_110 Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2019 Günü Sona Eriyor. 2019-05-15 2019_103 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplanması Gereken BSMV’nin Oranı Binde 1 Olarak Belirlendi. 2019-05-04 2019_097 Darülaceze’ye Yapılan İnşaat İşleri ve Bazı Perdelerin KDV Oranları İle Sigara ve Cep Telefonlarının ÖTV Oranları, Hurda Araçlara İlişkin ÖTV İndirim Tutarları Yeniden Belirlendi. 2019-05-03 2019_096 Değişken Faiz Oranı Uygulanan Bir Yıldan Uzun Vadeli Mevduat Faizlerine İlişkin Tevkifat Oranı % 0 (Sıfır) Olarak Belirlendi. 2019-04-18 2019_089 TÜBİTAK TEYDEB Programlarında Bazı Yenilikler Yapıldı. 2019-04-18 2019_088 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına Artık Yalnızca KOBİ’ler Başvurabilecek. 2019-04-18 2019_087 Vergi İndirimi Uygulaması İle İlgili Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi. 2019-04-16 2019_086 2018 Takvim Yılına Ait Dönem Sonu İşlemleri Tarama Formu. 2019-04-16 2019_085 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar. 2019-04-15 2019_083 Kara Taşıtı İmalatçıları İçin Geçerli Olan, İlk Dolum Yağı ve Akaryakıta İlişkin ÖTV İade Uygulamasının Esasları Belirlendi. 2019-04-09 2019_080 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayımlandı. 2019-04-09 2019_079 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler. 2019-03-29 2019_074 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti. 2019-03-28 2019_072 İkinci El Taşıt Ticareti Yapan Mükelleflere, Binek Otomobillerin Alımında Ödedikleri KDV’yi İndirim Hakkı Tanındı. 2019-03-26 2019_071 Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Bazı Kesinti Oranları İle Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği. 2019-03-25 2019_069 Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı. 2019-03-25 2019_068 Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar, Damga ve KDV Beyannameleri İle 2018 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı. 2019-03-23 2019_066 İkinci El Taşıt Ticareti Yapan Mükelleflerce % 18 KDV’li Olarak Alınan Taşıtların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı Belirlendi. 2019-03-22 2019_064 Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvil Faizleri İle Döviz Tevdiat Faizlerine İlişkin Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı. 2019-03-21 2019_063 Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi Uzatıldı. 2019-03-18 2019_062 “Vergiye Uyumlu Mükellef”ler İçin Geçerli Olan, Vergilerin Süresinde Ödenmiş Olması Şartına İlişkin Açıklamalar Yapıldı. 2019-03-15 2019_061 İkale Sözleşmesi Kapsamında 27 Mart 2018’den Önce Ödenen Tazminatlardan Kesilen Vergilerin İade Usulü Açıklandı. 2019-03-15 2019_060 Uçuş ve Dalış Hizmetleriyle, Tazminatlardaki İstisna ve İnternet Ortamında Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı Uygulaması Hakkında Açıklamalar Yapıldı. 2019-03-11 2019_059 Uçaklar ve Uçak Simülatörlerinin Amortisman Oranı % 4’e Düşürüldü. 2019-03-04 2019_057 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Uygulamanın Süresi 6 Ay Uzatıldı. 2019-03-01 2019_056 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-02-28 2019_055 Bazı Kürkler İle Üretilip İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların ÖTV Oranları Sıfırlandı. 2019-02-25 2019_053 KDV, Muhtasar, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Defter Beyan Sistemi Kayıt Süresi Uzatıldı. 2019-02-22 2019_051 “Geri Kazanım Katılım Payı“nın Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Esaslarda Değişiklikler Yapıldı. 2019-02-22 2019_050 22 Şubat 2019 Tarihinde Yayımlanan 7166 Sayılı Kanun’la Vergi Mevzuatında Gerçekleştirilen Değişiklikler. 2019-02-20 2019_049 “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade” 1 Mart’tan İtibaren Uygulanmaya Başlıyor. 2019-02-18 2019_048 İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarların Ocak Ayı KDV Beyannamesine Dahil Edilmesi Gerekiyor. 2019-02-16 2019_047 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklikler İçeren 23 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlandı. 2019-02-16 2019_045 İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere Yapılan Ödemelerde Tevkifat Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi. 2019-02-14 2019_044 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Gününe Kadar Uzatıldı. 2019-02-08 2019_041 01.03.2019 Tarihinden İtibaren Hasılat Esasına Göre Vergilendirilecek Mükellefler ve Vergi Oranı Belirlendi. 2019-02-02 2019_040 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyla Değerlenmesinde Kullanılacak Kurlar Açıklandı. 2019-01-31 2019_039 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği. (Seri No.5) 2019-01-31 2019_037 30 Ocak 2019 Tarihinde Yayımlanan 7162 Sayılı Kanun’la Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler. 2019-01-31 2019_035 2019 Yılında 10 TL’ye Kadar Olan Vergi Borçlarının Zaman Aşımı Süresi Beklenilmeksizin Terkini. 2019-01-26 2019_033 Nakit Sermaye Artışlarında Faiz İndirim Uygulamasında 2018 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı. 2019-01-25 2019_031 Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyayı Taşıyan Kamyonlar İçin Geçerli Olan ÖTV İstisnası Uygulamasındaki “Standart Yakıt Deposu”nun Tanımında Değişiklik Yapıldı. 2019-01-23 2019_026 18 Ocak 2019 Tarihinde Yayımlanan 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Gerçekleştirilen Değişiklikler.