2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı.

Sayı : 2017 –003                                                                                                                              İstanbul,  2017

Konu : Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın İlgili,

 

2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9721 sayılı Yönetmelik ile çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik katılım kapsamında bireysel emeklilik planına dâhil edilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Detaylı açıklamalara sirkümüz içersinde değinilmiştir.