Vergi Sirküleri

2021 Yılı Vergi Sirküleri
2022 Yılı Vergi Sirküleri
2016 Yılı Vergi Sirküleri
2017 Yılı Vergi Sirküleri
2018 Yılı Vergi Sirküleri
2019 Yılı Vergi Sirküleri
2020 Yılı Vergi Sirküleri
2021 Yılı Vergi Sirküleri
Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2018-01-13 2017_158 Bireysel katılım yatırımcıları için geçerli olan indirim uygulamasının süresi 5 yıl uzatıldı 2018-01-13 2017_157 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2018-01-13 2017_156 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2018-01-13 2017_155 Binek otomobillerinin ÖTV oranının hesabında kullanılan fiyat aralıkları ile makaronların ÖTV oranı ve tütün fonu tutarında değişiklikler yapıldı 2018-01-13 2017_154 Bankalar tarafından çiftçilere 15 bin liraya kadar kullandırılan kredilerde KKDF kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi 2018-01-13 2017_153 Borsa İstanbulda işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 29 Aralık 2017 tarihli borsa rayiçleri 2018-01-13 2017_152 Ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinde KDV uygulaması ve FATİH Projesi kapsamında KDV istisnası hakkında açıklamalar yapıldı 2018-01-13 2017_151 Ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerde ÖİV matrahı ve FATİH projesi kapsamında ÖİV istisnası hakkında açıklamalar yapıldı 2018-01-13 2017_150 2018 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde ödenmesi gereken özel iletişim vergisi tutarı açıklandı 2018-01-13 2017_149 Konut işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için 2018 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları açıklandı 2018-01-04 2017_148 2018 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı 2018-01-04 2017_147 2018 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları 2018-01-04 2017_146 Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2018 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları 2018-01-04 2017_145 2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi 2018-01-04 2017_144 2018 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı 2018-01-04 2017_143 2018 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklandı 2018-01-04 2017_142 2018 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklandı 2018-01-04 2017_141 VUK kapsamında 2018 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları açıklandı 2017-12-19 2017_140 7061 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı 2017-12-19 2017_139 SMM Sevk irsaliyesi gibi belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi 2017-12-19 2017_138 Defter Beyan Sistemi ilgili Tebliğ hakkında 2017-12-16 2017_137 Kira gelirlerinin beyanında kullanılan götürü gider oranı 2017-12-15 2017_135 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01 Temmuz 2018 tarihine ertelendi 2017-12-15 2017_134 Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru süreciyle ilgili değişiklikleri içeren 3 seri numaralı Tebliğ yayımlandı 2017-12-14 2017_133 2016 yılındaki indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade taleplerinin 2017 Kasım Dönemi KDV beyannamesi ile yapılması gerekiyor 2017-12-13 2017_132 E FATURA HAKKINDA 2017-12-12 2017_131 2018 YILI DEFTER TASDİKLERİ HAKKINDA 2017-12-07 2017_130 Adalet Bakanlığına yapılan teslimlerde KDV istisnası ve KDV iade alacağının ÖTV borçlarına mahsubu 2017-12-07 2017_129 Gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti AGİ uygulaması 2017-12-07 2017_128 Yabancı bayraklı gemilere verilen hizmetlere ilişkin yüklenilen KDV 2017-12-07 2017_127 Vergi mevzuatında değişiklikler içeren 7061 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlandı 2017-12-01 2017_126 Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının GYO kazançları için geçerli olan kurumlar vergisi istisnasının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı 2017-11-14 2017_122 2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı açıklandı 2017-10-28 2017_120 4691 sayılı Teknokent Kanunun geçici 2 maddesinde yapılan değişikliklerle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı 2017-10-27 2017_119 6552 Sayılı Yapılandırma Kanunu 18 Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 EKİM 2017 2017-10-07 2017_118 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının KDV ve ÖTV Kanunları ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-06 2017_117 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-06 2017_116 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-05 2017_115 Bakanlar Kurulu Türkiye ve Cebelitarık Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasnın onaylanmasını kararlaştırdı 2017-10-05 2017_114 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanunla ilgili düzenlemeleri 2017-10-05 2017_113 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-05 2017_112 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri Nolu Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı 2017-09-27 2017_111 6736 sayılı yapılandırma kanunu ödemesi hakkında 2017-09-16 2017_110 7020 sayılı yapılandırma kanunu taksit ödemesi hakkında 2017-08-25 2017_108 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı laboratuvar yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alındı. 2017-08-05 2017_102 İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde KDV ve ÖTV istisnasının uygulandığı sınır kapılarına yenileri eklendi 2017-08-05 2017_101 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı. 2017-07-24 2017_100 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3 Taksit Ödemesi 2017-07-24 2017_098 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1.Taksit Ödemesi Hk 2017-07-18 2017_094 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi CRS raporlamasında tarihler netleşti. 2017-07-18 2017_093 Emlak vergisi değerlerinin tespitine yönelik Takdir Komisyonu kararlarına karşı itiraz hakkı 2017-07-15 2017_092 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun 2017-07-07 2017_081 32 sayılı Karara kaldıraçlı işlemlerin yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceğine ilişkin düzenleme eklendi 2017-07-07 2017_080 7033 sayılı Kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler 2017-07-07 2017_079 Cep telefonu bandrol ücretiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ve 7033 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin değerlendirilmesi 2017-07-07 2017_078 Damga Vergisi Harçlar ve Emlak Vergisi Kanunlarında 7033 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 2017-07-06 2017_077 2017 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır 2017-07-06 2017_076 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2017-07-06 2017_075 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2017-06-28 2017_073 KDV iade alacaklarının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsup imkanı getirildi 2017-06-28 2017_072 E fatura kapsamındaki mükelleflerin mal ihracında e-fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017’den itibaren başlıyor 2017-06-28 2017_071 Motorlu kara taşıtı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilât ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi 2017-06-28 2017_070 Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilatların banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi 2017-06-23 2017_068 Yeni Teşvik Hizmetimiz 2017-06-23 2017_067 Resmi Defter Kapanış Tasdiki 2017-06-05 2017_065 Önemli Bilgilendirme 2017-05-27 2017_064 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirim yükümlülükleri 2017-05-27 2017_063 Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı 2017-05-26 2017_062 Bazı alacakların yapılandırılmasını içeren Kanun 7020 sayılı Meclis Genel Kurulunda kabul edildi 2017-05-24 2017_061 2017 Nisan Dönemine ait beyanname ve SGK e bildirge verilmesi sürelerinin uzatılması hakkında 2017-05-22 2017_059 Dar mükellefler ile gurbetçilere yapılan konut ve işyeri teslimlerindeki KDV istisnasının usul ve esasları belirlendi 2017-05-20 2017_060 İndirimli orana tabi tarım ve iş makinalarının tesliminden kaynaklanan KDV iadeleri yılı içerisinde nakden alınabilecek 2017-05-18 2017_058 6736 sayılı kanun kapsamında Vergi ve SGK yapılandrma 2.taksit ödemesi, 2017 Yılı Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ödemeleri ve Vergi Levhası internet vergi dairesinden oluşturulması hakkında 2017-05-09 2017_056 017 10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. 2017-05-09 2017_055 Mobilyada KDV oranını düşüren beyaz eşyada ise ÖTV oranını sıfırlayan Karar’ın uygulama süresi 30 Eylüle kadar uzatıldı 2017-04-25 2017_052 Tasdik raporları ile karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme yazılarındaki e￾defter tasdik bilgileri ile iadeyle ilişkili belgelerin defter kayıtları hakkında açıklamalar yapıldı 2017-04-20 2017_051 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı 2017-04-18 2016_050 2016 Dönem sonu sonu işlemleri formu 2017-04-17 2017_049 Sat geri kirala sözleşmesinin feshi durumunda fesih tarihine kadar istisna uygulanarak ödenmeyen KDV tutarlarının düzeltilmesine gerek bulunmadığı hakkında mukteza 2017-04-04 2017_045 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 2017-04-04 2017_044 Toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccarların, çiftçilerden aldıkları ürünlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılma zorunluluğu kaldırıldı. 2017-04-04 2017_043 Türkiye’nin taraf olduğu bazı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının onaylanması uygun bulundu 2017-04-04 2017_042 Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi uzatıldı 2017-03-22 Muhtasar Damga Vergisi Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı 2017-03-20 2017_040 Vergi inceleme raporu ile alınan KDV iadesine yönelik açıklamalar yapıldı 2017-03-15 2017_039 Roaming istisnasının uygulanmasında aranacak belgelere ilişkin açıklamalar yapıldı 2017-03-15 2017_038 Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi 2017-03-10 2017_036 6824 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda bazı değişiklikler yapıldı 2017-03-10 2017_035 6824 sayılı Kanunla dar mükellefler ile gurbetçilere yapılan konut ve işyeri teslimlerine KDV istisnası getirildi 2017-03-10 2017_034 6824 sayılı Kanun ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi imkanı getirildi 2017-03-10 2017_033 2016 yılındaki nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim uygulamasında kullanılacak faiz oranı 2017-03-04 2017-032 Serbest bölgelerdeki kazanç ve ücret gelir vergisi istisnası ile emlak vergisi muafiyeti uygulamalarında değişiklikler yapıldı 2017-03-03 2017_031 Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme dönemi 1 Mart 2017 tarihinde başladı 2017-02-25 2017_030 Nakden KDV iadelerinin 5 işgününde yapılmasını sağlayacak artırımlı teminat uygulaması getirildi 2017-02-25 2017_029 KOBİ birleşmelerinde indirimli KV ve TUGS’a kayıtlı gemilerin devrinde istisna uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı 2017-02-25 2017_028 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı. 2017-02-25 2017_027 İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı 2017-02-25 2017_026 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine oluşan kur farklarının KDV karşısındaki durumu 2017-02-25 2017_025 DİİB kapsamında temin edilen girdilerle üretilen malların ihraç kayıtlı tesliminde iade alınabilecek KDV üst sınırının hesaplanma yöntemi değiştirildi 2017-02-25 2017_024 9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir 2017-02-24 2017_023 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun 2017-02-23 2017_022 Bazı beyaz eşya ile yat kotra tekne ve gezinti gemilerinin ÖTV oranı yüzde sıfıra indirildi 2017-02-23 2017_021 Yat Kotra Tekne ve gezinti gemileri ile mobilya teslimlerinde KDV oranları düşürüldü 2017-02-22 2017_020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilme zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor 2017-02-21 2017_019 KDV Genel Uygulama İndirimin Zamanı değişiklik yapıldı 2017-02-21 2017_018 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı 2017-02-14 2017_016 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı 2017-02-10 2017_015 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin teşvik belgeli yatırımlarla ilgili bölümlerinde yapılan değişiklikler 2017-02-09 2017_014 Yeni Vergi ve SGK Teşviği (687 Sayılı KHK ile Gelir Vergisi ve Sigorta Prim Teşviği) 2017-02-08 2017_013 2016 Yılı için Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar 2017-02-07 2017_012 6770 sayılı Kanun’un borçlarını yapılandıran mükelleflerin taksit sürelerini uzatan hükmünün uygulama esasları açıklandı 2017-02-07 2017_011 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 ay uzatıldı 2017-02-06 2017_010 6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler 2017-02-06 2017_009 Vergi mevzuatında değişiklikler içeren 6770 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı 2017-02-03 2017_1990 Önemli Bilgi 2017-01-28 2017_008 2017 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı 2017-01-27 2017_006 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Aralık 2016 tarihli borsa rayiçleri 2017-01-20 2017_005 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2017-01-20 2017_004 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2017-01-18 2017_003 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. 2017-01-18 vergi_2017 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapıldı. 2017-01-18 2017_001 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran