Vergi Sirküleri

2021 Yılı Vergi Sirküleri
2022 Yılı Vergi Sirküleri
2016 Yılı Vergi Sirküleri
2017 Yılı Vergi Sirküleri
2018 Yılı Vergi Sirküleri
2019 Yılı Vergi Sirküleri
2020 Yılı Vergi Sirküleri
2021 Yılı Vergi Sirküleri
Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2022-07-27 2022–69 Kurumların yabancı paraları TL’ye dönüştürmelerinden elde ettikleri gelirler için geçerli olan istisna, 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacaktır. 2021-12-31 2021 – 148 2022 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları belirlendi. 2021-12-31 2021 – 147 Altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarından Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen faiz ve kâr paylarında stopaj oranı %0 olarak belirlendi 2021-12-31 2021 – 146 Teşvik belgeli yatırımlar kapsamındaki inşaat işleri nedeniyle 2022 ilâ 2024 yıllarında yüklenilen KDV’ler iade alınabilecek 2021-12-29 2021 – 145 7349 sayılı Kanun’un; ücretlerdeki gelir vergisi istisnası ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemeleri 2021-12-29 2021 – 144 Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarında stopaj oranı %0 olarak belirlendi. 2021-12-22 2021 – 143 2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Süreleri 2021-12-19 2021 – 140 Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı. 2021-12-19 2021 – 139 Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinde Tecil Uygulaması. 2021-12-17 2021 – 138 Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2022 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları. 2021-12-17 2021 – 137 2022 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi. 2021-12-10 2021_132 Çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 2021-12-09 2021_131 Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının hesaplanmasında kullanılacak artış oranı %25 olarak belirlenmiştir. 2021-12-03 2021_127 Ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapıldı. 2021-12-03 2021_126 Adli yardım kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8 olarak belirlendi. 2021-12-03 2021_125 Türkiye ve ABD’nin, yeni vergileme kuralları ile mevcut dijital hizmet vergisinde geçiş süreci kapsamında uzlaşmasına ilişkin ortak beyan. 2021-11-19 2021_124 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E-Tebligata İlişkin Kararı. 2021-11-16 2021_122 2019 takvim yılı tam istisna kapsamındaki işlemler ile kısmi tevkfiata tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2021 tarihi itibarıyla doluyor. 2021-11-12 2021_118 G20 zirvesinde liderler küresel vergi anlaşmasını onayladı. 2021-11-12 2021_117 İhracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlar ile yeni kurulan serbest bölgelerdeki işleticiler için çeşitli muafiyet ve istisnalar getirildi. 2021-11-03 2021_111 İşyeri bildirgesi ekinde SGK’ya elden verilmesi gereken belgeler elektronik ortamda gönderilebilecek 2021-10-27 2021_109 7338 sayılı Kanun’un diğer vergi kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri. 2021-10-27 2021_108 7338 sayılı Kanun’un Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren düzenlemeleri. 2021-10-20 http://globaldenetim.com.tr/resimler/1634655814_Urun_1.pdf Defter Beyan Sistemi 2021-10-07 2021_104 TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin, diğer vergi kanunlarındaki değişiklikleri içeren düzenlemeleri. 2021-10-05 2021_103 TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin, Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren düzenlemeleri 2021-10-04 2021_102 1 Ekim’de TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi’nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri. 2021-10-01 2021_101 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 1 Ekim 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu 2021-10-01 2021_098 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın uygulanma süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. 2021-10-01 2021_097 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. 2021-10-01 2021_095 Kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde KDV oranı %1’e düşürüldü. 2021-09-07 2021_086 Mega Global Grup Adres Değişikliği 2021-09-06 2021_085 İki yıldan fazla elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından sağlanan kazançlarda stopaj oranı %0 olarak belirlendi. 2021-08-31 2021_080 Çeşitli yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebep haline istinaden 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma yasalarındaki taksit süreleri yeniden belirlendi. 2021-08-27 2021_080 7326 sayılı Kanun kapsamında; borçların yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır. 2021-08-21 2021_078 Özel esaslara tabi olup KDV yönünden vergi artırımında bulunan mükelleflerin genel esaslara geçiş esasları açıklanmıştır. 2021-08-15 2021_074 AFAD aracılığıyla gerçekleştirilen yangın ve sel bağışlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirimi. 2021-08-13 2021_073 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi. 2021-08-13 2021_072 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır. 2021-08-10 2021_071 Yangından etkilenen yerler için yangının başlama tarihinden 1 Kasım 2021 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildi. 2021-07-30 2021_070 Bazı hizmetlerde uygulanan KDV oran indirimlerinin süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2021-07-30 2021_069 Gayrimenkul kiralamalarında tevkifat oran indirimlerinin süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2021-07-30 2021_068 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın uygulanma süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2021-07-30 2021_067 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2021-07-27 2021_066 Yerli ve yabancı film gösterimlerinde %0 oranında eğlence vergisi uygulanmasına ilişkin süre 31 Mayıs 2022’ye uzatılmıştır. 2021-07-23 2021_065 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru. 2021-07-14 2021_061 Kurumlar vergisi mükellefleri ile bazı kişilere, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu getirilmiştir. 2021-07-05 2021_060 2021 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. 2021-06-30 30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” kapsamındaki bildirim süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. 2021-06-30 Konaklama tesislerinde sunulan hizmetlere %1 oranında KDV uygulanmasına ilişkin süre 31 Temmuz 2021’e uzatılmıştır 2021-06-11 2021_057 7326 sayılı Kanun’un “Vergi alacaklarının yapılandırılması” ve “İnceleme aşamasındaki işlemler”le ilgili hükümleri. 2021-06-11 2021_056 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı”yla ilgili düzenlemeleri. 2021-06-11 2021_055 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi”yle ilgili hükümleri. 2021-06-11 2021_055 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi”yle ilgili hükümleri. 2021-06-11 2021_054 7326 sayılı Kanun’un, aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin hükümleri. 2021-05-25 2021 – 053 Finansman gider kısıtlaması, şirketlerin kendi hisselerini alması durumunda vergileme, hisseleri halka arz edilen kurumlarda indirimli KV oranı konularında açıklamalar yapılmıştır. 2021-05-22 2021 – 052 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunulmuştur. 2021-05-22 2021 – 051 Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yürürlüğe Girmiştir 2021-05-10 2021_049 Vergi Levhaları 31 Mayıs 2021 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacaktır. 2021-05-07 2021_048 e-Arşiv Fatura ve e-SMM Belgeleri İçin Sistem Üzerinden İptal ve İtiraz Bildirimi Taleplerini Oluşturmak Mümkün Hale Getirilmiştir. 2021-05-03 2021_046 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması 2021-05-03 2021_044 Evde ürettikleri malları internette satanlara ilişkin vergi muafiyeti ile yurt dışına mal satan gerçek kişiler için geçerli olan indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 2021-05-03 2021_043 Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren 7318 sayılı Kanun yayımlanmıştır. 2021-04-30 2021_041 Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı 30.06.2021 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır. 2021-04-23 2021_039 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır. 2021-04-22 2021_038 Kurumlar vergisi oranı ile 6183 sayılı Kanun ve ÖTV Kanunu’nda değişiklikler içeren 7316 sayılı Kanun yayımlanmıştır. 2021-04-21 2021_037 Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. 2021-04-02 2021_035 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı. 2021-03-10 2021_033 2 Mart 2021’den itibaren tekrar faaliyete başlayan mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğine ilişkin duyuru yapılmıştır. 2021-02-26 2021_032 Ülke Bazlı Raporların (CbCR) verilme tarihi ertelenmiştir. 2021-02-16 2021_031 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin düzenlemelerinde değişiklikler yapılmıştır. 2021-02-11 2021_030 Elektronik belgelere ilişkin hükümlerin yer aldığı 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. 2021-02-09 2021_029 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2020 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklanmıştır. 2021-02-08 7263 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. 2021-02-08 2021_027 Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesindeki %85 oranının 2020 yılında %80 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 2021-02-06 2021_026 34 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 2021-02-04 2021_025 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı %3’ten %5’e çıkarılmıştır. 2021-02-04 2021_024 Finansman gider kısıtlaması oranı %10 olarak belirlenmiştir. 2021-01-30 2021_022 Riskli Yapı İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Düşürülmüştür. 2021-01-25 2021_021 Elektronik belgelerin Ba Bs formlarında bildirilmesi uygulamasına 2021 Temmuz ayından itibaren son verilmektedir. 2021-01-25 2021_020 İçişleri Bakanlığınca faaliyetlerine tamamen ara verilen veya tamamen durdurulan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 2021-01-16 2021_015 Değerli konut vergisi”nin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ yayımlanmıştır. 2021-01-12 2021_014 Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikleri 2021-01-08 2021_013 Ocak – Şubat - Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması 2021-01-08 2021_012 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması 2021-01-08 2021_010 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları. 2021-01-08 2021_010 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları. 2021-01-08 2021_009 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2020 tarihli borsa rayiçleri. 2021-01-02 2021_008 Meslek mensuplarınca (SM, SMMM ve YMM) 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yayınlanmıştır. 2021-01-01 2021_007 2021 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları belirlenmiştir. 2021-01-01 2021_006 Konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için 2021 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları 2021-01-01 2021_004 2021 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklanmıştır. 2021-01-01 2021_003 2021 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklanmıştır. 2021-01-01 2021_002 2021 yılında uygulanacak harç tutarları