2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları

Sayı : 2017 –004 İstanbul, 2017
Konu : Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın İlgili,


01.01.2017-30.06.2017 dönemi için geçerli olan memur maaş katsayıları dikkate alınarak hesaplanan
ve aynı dönemde geçerli olan;


Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 4.426,16 TL,


23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3. dönem toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin
2016 ve 2017 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları
belirlenmişti. Toplu sözleşmede 2017 yılının ilk 6 aylık dönemi için artış oranı % 3, ikinci 6 aylık dönemi
için de % 4 olarak öngörülmüştü.


Yukarıdaki hükümler kapsamında 2016 yılının ikinci 6 aylık dönemi için geçerli olan katsayılar Toplu
Sözleşme uyarınca % 3 oranında artırılmak suretiyle, 01.01.2017-30.06.2017 döneminde uygulanacak
aylık katsayısı 0,096058 ve taban aylık katsayısı ise 1,503595 olarak hesaplanmıştır.
Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2017-30.06.2017 döneminde;


 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 4.426,16 TL,
 Gelir vergisinden istisna aylık çocuk yardımı; 0-6 yaş grubu çocuklar için 48,03 TL ve diğerleri için 24,01 TL,

olarak uygulanacaktır.