2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları

Sayı : 2017 –005                                                                                                                              İstanbul,  2017

Konu : Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın İlgili,

 

23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3. dönem toplu sözleşmenin 5 ve 8. maddeleri kapsamında 01.01.2017-30.06.2017 döneminde uygulanacak olan katsayılar belirlenmiştir. Detaylara sirkümüz içeriğinde yeralmaktadır.