2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

2017 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı

Sayı : 2017 –008
Konu : 2017 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın İlgili,

 

20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak
2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan yurt dışı gündelik tutarları belirlenmiştir.

Buna göre brüt aylık tutarı 2.416,15 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2017
tarihinden itibaren uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları sirkülerimiz
ekindeki tabloda dikkatinize sunulmaktadır.

Ayrıca yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

  • Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi
    için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
  • Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen tutarlar
    % 50 fazlasıyla ödenebilir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Karşılıklarında” başlıklı 24. maddesinin 1 numaralı fıkrasının 2. bendi
uyarınca; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve
üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memuruna ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı
ile gündelikler gelir vergisinden istisnadır. Bu gündelikler yemek ve yatmak giderlerine karşılık
verilmektedir. Ancak gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden
fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki farkın ücret olarak
vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Bu hüküm kapsamında yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi
yerinde olacaktır:

a. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki
kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

b. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar % 50
fazlasıyla ödenebilir.

c. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer
temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının %
40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar,
yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin %
100’ünden fazla olamaz.

Bakanlar Kurulu, Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi hükümlerine dayanarak 20 Ocak 2017 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9715 sayılı Kararı ile Harcırah Kanunu’na tabi çalışanlar açısından
2017 yılı başından itibaren geçerli olacak yurt dışı gündelik tutarlarını açıklamıştır.

Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tutarlar ile 3 Ocak 2017 tarih ve 005 numaralı
sirkülerimizde yer verilen tutarlar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle brüt aylık
tutarı 2.416,15 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2017tarihinden itibaren
uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları sirkümüz ekinde dikkatinize sunulmuştur.