2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

2016 Yılı için Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar

Sayın İlgili,


31.12.2016 Tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerde Esas alınacak Döviz Kurları ile ilgili Genel Tebliği
yayımlandı.


08.02.2017 tarih ve 29973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 477 seri numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile 2016 yılı için yapılacak değerlemelere esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

Söz konusu 477 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sirkümüz ekindedir.