2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

Sayı : 2017 –018 İstanbul, 2017
Konu : KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III/B-2.1.1. Uygulanacak KDV Oranı” bölümünde değişiklik
yapıldı
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın İlgili,
15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile KDV Genel
Uygulama Tebliği’nin “III/B-2.1.1. Uygulanacak KDV Oranı” bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre konut tesliminden önce teslime ilişkin faturanın düzenlenmesi halinde, faturanın
düzenlendiği tarih itibarıyla geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.

KDV Kanunu’nun 10. maddesinde, malın teslimi veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya
benzeri belgelerin düzenlenmesi halinde, vergiyi doğuran olayın fatura veya benzeri belgelerin
düzenlenmesi anında meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile KDV Genel
Uygulama Tebliği’nin “III/B-2.1.1. Uygulanacak KDV Oranı” bölümünde değişiklik yapılmıştır. Konut
teslimlerinde uygulanacak KDV oranına ilişkin olarak getirilen değişiklik uyarınca, konut teslimine
ilişkin faturanın konut tesliminden önce düzenlenmesi halinde, vergiyi doğuran olayın faturanın
düzenlenmesi anında meydana geleceği ve faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi
gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli
olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı
esas alınacaktır. Dolayısıyla, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınarak
hesaplanan KDV’ye ilişkin olarak, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre
herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

Bilindiği üzere, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teslimi % 18 oranında KDV’ye tabi olan
konutların 30 Eylül 2017 tarihine kadar teslimlerinde KDV oranının % 8 olarak uygulanacağı
belirtilmişti.