2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Yat Kotra Tekne ve gezinti gemileri ile mobilya teslimlerinde KDV oranları düşürüldü

Konu : Yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri ile mobilya teslimlerinde KDV oranları düşürüldü.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın İlgili,


3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki malların teslimlerinde uygulanan KDV oranları yeniden belirlenmiştir.

Yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerin tesliminde KDV oranı % 1 olarak tespit edilmiştir.

Sirkülerimiz ekinde listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan eşyaların (mobilya) KDV oranları 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere yüzde 8 olarak tespit edilmiştir.

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanun’la yem ve gübre teslimleri KDV’den istisna hale getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında 2017/9759 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yem ve gübre teslimlerinin yer aldığı (1) sayılı listenin 19 ve 20. sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı 3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı
teslimlere ilişkin KDV oranları yeniden belirlenmiştir.


Yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri tesliminde KDV oranı %1’e düşürüldü Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler % 1 oranında KDV’ye tabidir. Bu listeye 19. sıra olarak;
“19- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklik ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girdiği 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin tesliminde % 1oranında KDV hesaplanacaktır.


2. Mobilya teslimlerinde KDV oranı geçici olarak % 8’e düşürüldü


2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (mobilya) KDV oranları, 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 8 olarak tespit edilmiştir.


Ancak mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, teslim ettikleri aşağıdaki mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

GTİP Numarası Eşyanın tanımı
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (Kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar(Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00 Hintkamışından
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

Bakanlar Kurulu Kararı 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

3. Yem ve gübre teslimlerinde KDV oranı

Hatırlanacağı üzere, 1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün itibarıyla yürürlüğe giren 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; hayvan yemlerinde uygulanan KDV oranı % 8’den % 1’e, gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde uygulanan KDV oranı % 18’den % 1’e indirilmişti.

Ardından 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile KDV Kanunu’nun 13. maddesine bir bent eklenmiş ve söz konusu teslimler istisna kapsamına alınmıştı. Yayım tarihinde yürürlüğe giren bu düzenleme uyarınca hayvan yemleri ile gübre teslimleri ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimine KDV hesaplanmamaktadır.

Bu değişiklik kapsamında yem ve gübre teslimleri KDV’den istisna olduğundan, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yem ve gübre teslimlerinin yer aldığı (1) sayılı listenin 19 ve 20. sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Söz konusu sıraların yürürlükten kaldırılmadan önceki hali aşağıdadır:

19- (29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 01.01.2016) Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yeralan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ,
korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

 

20- (29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 01.01.2016) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.”