2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Bazı beyaz eşya ile yat kotra tekne ve gezinti gemilerinin ÖTV oranı yüzde sıfıra indirildi

Konu : Bazı beyaz eşya ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ÖTV oranı yüzde 0’a indirildi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın İlgili,


3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0’a (sıfır) indirilmiştir.


Sirkülerimiz ekinde listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (buzdolapları, dondurucular, termosifonlar, çamaşır, kurutma ve bulaşık makinaları, klima cihazları gibi) ÖTV oranları, 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 0’a (sıfır) indirilmiş 2017/9759 sayılı Karar, 3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki malların özel tüketim vergileri (ÖTV) yeniden belirlenmiştir.


Yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinde ÖTV sıfırlandı


ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede motorlu taşıt araçları yer almaktadır. Söz konusu listenin 8901.10.10.00.11 (18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri) ve 8901.10.90.00.11 (yolcu ve gezinti gemileri) GTİP numaralarında yer alan mallar ile 89.03 GTİP numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Karar’ın bu hükmü (7. madde) 3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2. Beyaz eşya ve bazı elektrikli cihazlarda ÖTV geçici olarak sıfırlandı.


2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (buzdolapları, dondurucular, termosifonlar, çamaşır, kurutma ve bulaşık makinaları, klima cihazları gibi) ÖTV oranları, 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 0’a  (sıfır) indirilmiştir. Karar’ın bu hükmü (8. madde)

3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun’a ekli (IV) sayılı listede yer alan ve 2017/9759 sayılı Karar’la geçici olarak ÖTV oranı sıfıra indirilen malların listesi sirkülerimizin ekindedir.