2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun

Konu : 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onaylandı.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın İlgili,


24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onaylandı.


24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tam metni sirkümüz ekinde bulunmaktadır.