2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir

Sayı: 2017 –024 İstanbul, 2017
Konu :2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın İlgili,
22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2017/9917
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da
bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;
 6770 sayılı Kanun ile teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına getirilen KDV istisnası doğrultusunda, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “KDV istisnası ve iadesi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları" ibaresi eklenmiştir.


 Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara 6. bölge için ilgili yatırım türlerinde belirlenen destekler sağlanacaktır.


 Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan “Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi" çerçevesinde taşınan bazı yatırımlara 2012/3305 sayılı Karar kapsamında ilave
teşviklerden faydalanma imkânı getirilmiştir.


 Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı
şartı aranmaksızın yararlanabilecektir.


 Bölgesel yatırım konuları arasına yeni yatırım konuları eklenmiştir.
1, 2 ve 3. bölgelerde gerçekleştirilen “Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçalarına Yönelik” yatırımlara 4. bölge desteklerinden
faydalanma imkanı getirilmiştir.


- İmalat sanayine yönelik (US-97 Kodu 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri
kapsamında, 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım
harcamaları için ek avantajlar getirilmiştir.