2021 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Elektronik belgelere ilişkin hükümlerin yer aldığı 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır.

/resimler/1613026066_Urun_1.