2021 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı”yla ilgili düzenlemeleri.

/resimler/1623418481_Urun_1.