2021 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

2019 takvim yılı tam istisna kapsamındaki işlemler ile kısmi tevkfiata tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2021 tarihi itibarıyla doluyor.

/resimler/1637066459_Urun_1.12