2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapıldı.

Sayı : 2017 –002                                                                                                     İstanbul,  2017

Konu : 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapıldı.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın İlgili,

 

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de (3. mükerrer) yayımlanan 11 seri numaralı Tebliğ ile 1 seri numaralı “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği”nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de (3. mükerrer) yayımlanan 11 seri numaralı Tebliğ ile 1 seri numaralı “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği”nde aşağıdaki konulara ilişkin değişiklikler yapılmıştır;

 

  • Bölgesel yönetim merkezlerinde muafiyet uygulaması (KVK md. 4/1-ö)
  • Eğitim tesisleri, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulaması (KVK md. 5/1-ı)
  • Sınai mülkiyet haklarında istisna uygulaması (KVK md. 5/b),
  • Sat-kirala-geri al işlemlerden doğan kazançlarda istisna uygulaması (KVK 5/1-j),
  • Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması (KVK md. 5/1-k),
  • Ar-Ge indirimi (KVK 10/1-a),
  • Türkiye’den yurt dışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlere ilişkin indirim uygulaması (10/1-ğ),
  • İndirimli kurumlar vergisi uygulaması (KVK md. 32/A).

 İlgili Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.