SGK Sirküleri

2015 Yılı SGK Sirküleri
2021 Yılı SGK Sirküleri
2022 Yılı SGK Sirküleri
2016 Yılı SGK Sirküleri
2017 Yılı SGK Sirküleri
2018 Yılı SGK Sirküleri
2019 Yılı SGK Sirküleri
2020 Yılı SGK Sirküleri
Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2017-11-04 2017_121 2017 Eylül Dönemine ilişkin Prim Ödeme Süresi Uzatıldı 2017-08-26 2017_109 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN 2017-08-25 2017_107 2017 Temmuz SGK Prim Ödemesi Hakkında 2017-08-19 2017_106 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 2017-08-17 2017_105 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi İdari Tatili hk 2017-08-12 2017_104 Yabancı uyruklu kişilerin çalıştırılması izni ve şartları hakkında 2017-07-24 2017_099 SGK Haziran dönemi bildirgelerinin verilmesi süresi hakkında 2017-07-22 2017_097 687 Sayılı KHK’da Yer Alan İşveren Desteğinde Ortalama Sİgortalı Sayısı Hesabına İlişkin Açıklama 2017-07-22 2017_096 687 Sayılı KHK’da Yeralan Prim Desteği 2017-05-02 Muhtasar ve SGK bildirgesi için Müracaat 2017-05-02 2016_53 SGK SÜRKÜ 2017-04-14 2017_047 Ödemesi Ekim ayına ertelenen 2016 Aralık dönemine ilişkin SGK primlerinin 2016 kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin mukteza yayınlandı 2017-04-14 2017_046 SGK Altın Bedelleri Genelgesi 2017-01-19 SGK_2017 Sigorta prim ertelemesiyle ilgili tasari TBMM tarafından kabul edildi 2019-01-14 2019_024 7143 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı. 2019-01-11 2019_023 Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemleri İnternet Ortamından yapılacak. 2019-01-07 2019_017 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işsizlik sigortası teşvikinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı tebliğ yayımlandı. 2018-12-28 2018_131 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler. 2018-12-27 2018_130 İlave 6 Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulaması 31 Aralık 2019 Tarihine Uzatıldı. 2018-11-24 2018_115 Uyumlu Prim Borçlularının Belirlenmesine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı. 2018-11-21 2018_113 Sigortalılara Ödenen Geçici İşgöremezlik Ödeneği İşveren Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek 2018-11-13 2018_111 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. 2018-10-06 2018_098 SGK Borçların Zamanaşımına Uğraması Konusunda 2012 27 Sayılı Genelgede Değişiklik Yaptı 2018-09-01 2018_086 Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Ödeme Süresinin Uzatılması. 2018-08-28 2018_085 SGK 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu İle İlgili Tahsilat İşlemlerini Açıkladı. 2018-07-05 2018_074 7103 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Nesil İstihdam Teşviki İle İlgili Esasları İçeren SGK Genelgesi Yayımlandı. 2018-06-29 2018_070 2018 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin Detayların Yer Aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayımlandı. 2018-06-02 2018_063 Geriye Yönelik SGK Teşviklerinden Yararlanmanın Usul ve Esasları 2018-06-02 SGK İşyeri bildirgelerinin Elektronik ortamda verilmesi 2018-05-11 2018_048 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Alındı 2020-06-02 2020_135 Geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik taleplerine ilişkin düzenlenecek APHB’lerin SGK’ya gönderilme süresi uzatılmıştır. 2020-06-02 2020_134 Hatalı teşvik kayıtlarının düzeltilmesinde süre Ocak-2021 dönemine uzatılmıştır. 2020-05-11 2019_155 Kısa Çalışma Ödeneği Personele Fazla Ödenmesi Durumunda Yapılması Gerekenler. 2019-11-30 2019_193 yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimlerine ilişkin uygulama değişikliği 2019-11-27 2019_191 4447 sayılı Kanun’un geçici 19'uncu maddesinde yapılan hatalı tanımlamalar hakkında SGK Genel Yazısı yayımlandı 2019-10-14 2019_173 SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek. 2019-10-14 SGK 15121183 nolu Genel Yazısı 08.10.2019 2019-10-09 2019_170 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 26 Meslek Daha İlave Edildi. 2019-10-08 2019_165 İş Kazası Soruşturmaları ve Geçici İş Göremezliğe Esas Çalışılmadığına Dair Bildirimlerde Değişiklik Yapıldı. 2019-10-08 SGK 2019-20 Genelge 2019-09-10 2019_162 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’te Değişiklik. 2019-09-10 2019_161 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırması Bozulan İşverenlere Yeni İmkan Sağlandı. 2019-09-05 2019_157 İstirahatli Bulunduğu Dönemde Sigortalılığı Sona Eren Kişi Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alamaz. 2019-09-02 2019_153 Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri Hakkında 2019-17 Sayılı Genelge Yayımlandı. 2019-09-02 2019_152 Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında 2019-16 Sayılı Genelge Yayımlandı. 2019-09-02 sgk genelge 17 SGK 2019-17 Nolu Genelge 2019-09-02 sgk genelge 16 SGK 2019-16 Nolu Genelge 2019-07-24 2019_145 Yurt Dışında Çalışanların Hizmet Borçlanma Tutarı Artırıldı. 2019-07-19 2019_139 Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi. 2019-07-17 2019_138 2019Temmuz Ayında Ertelenen SGK Yükümlülükleri Yeniden Belirlendi. 2019-07-09 2019_136 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Çırak ve Kalfalık Eğitimine İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı. 2019-07-04 2019_130 Mali Tatil Uygulamasına İlişkin SGK İşlemleri 2019-06-27 2019_127 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı. 2019-06-18 2019_122 Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir. 2019-06-14 2019_117 Prim Teşviki, Destek ve İndirim Uygulamalarına İlişkin 2019-15 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı. 2019-05-30 2019_109 Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine Esas İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı. 2019-05-28 2019_108 Otomatik Tescilli İnşaat İşyerlerinde İlişiksizlik Belgesi İçin SGK’ya Başvuruya Gerek Kalmadı. 2019-05-22 2019_106 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” Yayımlandı. 2019-05-22 2019_105 Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı. 2019-05-13 2019_101 Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı. 2019-05-11 2019_100 Sözleşmenin Uzun Süren Hastalık Nedeniyle Feshine İlişkin “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı”. 2019-05-04 2019_098 “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” Tamamen Yenilendi. 2019-04-26 2019_090 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi ve Güvenlik Raporu Tebliğleri. 2019-04-15 2019_084 Arabuluculuk Uygulaması ve İşe İade Dışında Anlaşmaya Varılması Halinde SGK ve Gelir Vergisi Mükellefiyeti. 2019-04-02 2019_077 Askerlik ve Doğum Borçlanması Taleplerinin e-devlet Altyapısı Üzerinden Gerçekleştirilmesi. 2019-03-29 2019_076 “Hediye Çeki” Uygulaması Şeklinde Çalışanlara Yapılan Yardımların Ayni Yardım Olarak Sayılıp Sayılmayacağı ve Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı. 2019-03-29 2019_075 İş Akdinin İkale Sözleşmesi İle Sonlanması Halinde Ödenen Ücretlerin Sigorta Primine Dahil Edilip Edilmeyeceği. 2019-03-26 2019_070 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı. 2019-03-23 2019_067 Ücret ve Prim Desteği Uygulamasının Usul ve Esasları. 2019-03-22 2019_065 Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş APHB’lerin e-Bildirge v.2 Üzerinden İnternet Ortamından Gönderilmesi. 2019-03-08 2019_058 Sosyal Güvenlik Kurumu Konut Kapıcılığı İşyerlerini Kolay İşverenlik Kapsamına Aldı. 2019-02-22 2019_052 7166 Sayılı Kanun İle Getirilen İşverenlere Yönelik Yeni Ücret Desteği. 2019-01-31 2019_038 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları Belli Oldu. 2019-01-30 2019_036 SGK Eksik Gün Nedeni Kısmi İstihdam (06) Seçilmesi Halinde 20 Günden Fazla Bildirime İzin Vermiyor. 2019-01-28 2019_034 7161 Sayılı Kanun’da Yer Alan İşsizlik Sigortası ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler. 2019-01-25 2019_029 2019 Yılında Sigortalılar İçin Geçerli Olacak Prime Esas Kazanç, Sigorta Primi, İstisna ve Ödenek Tutarları. 2020-12-04 2020_180 27256 Kanun Numaralı “İlave İstihdam Prim Desteği” uygulamasına ilişkin usul ve esaslar. 2020-12-04 2020_179 İşverenlere, Covid-19 nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar yeniden kısa çalışma başvurusunda bulunma imkanı getirilmiştir. 2020-11-19 2020_174 İşe iade davası nedir? Hangi hallerde işe dönüş davası açılır? İş akdinin feshinde usul? 2020-11-19 2020_173 7256 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler ve Kanunun Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri. 2020-11-19 2020_172 Ertelenmiş SGK primlerinin KDV iade alacağı ile ödenmesi. 2020-10-19 2020_168 Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetine işveren tarafından müdahaleye dair Anayasa Mahkemesi’nin yeni kararı uyarınca çalışanlara ait kurumsal e-postalara işverenlerin erişmesi ve iş akdinin feshinde delil olarak kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar 2020-10-13 2020_165 Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Yeni Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. 2020-10-02 2020_163 İş sağlığı ve güvenliği giderlerine katkı için işverenlere sağlanan destekten faydalanma usul ve esasları 2020-09-24 2020_159 GİB tarafından ‘’Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü’’ yayımlanmıştır. 2020-09-04 2020_154 SGK, arabuluculuk kararlarına istinaden iş akdinin feshi tarihi görüşünde değişikliğe gitmiştir. 2020-09-04 2020_153 Kısa çalışma uygulaması tüm sektörler için 2 ay daha uzatılmıştır. 2020-09-04 2020_152 “Fesih yasağı” ve “Pandemi Ücretsiz İzin” uygulaması 17.11.2020 tarihine uzatılmıştır. 2020-06-25 2020_145 Çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğde değişiklik yapılmıştır. 2020-06-22 2020_143 İşveren işlemlerine yönelik 2020-20 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır. 2020-05-19 2020_124 Geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik taleplerinde 31.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerine dikkat. 2020-05-11 2020_114 Covid-19 ile ilgili olarak SGK Genelgesi yayımlanmıştır. 2020-05-11 2020_113 İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneklerine İlişkin Normal veya Fazla Ödeme Detay Görüntüleme Ekranı Açılmıştır. 2020-05-11 2020_112 Kısa çalışma ödeneğinin personele fazla ödenmesi durumunda yapılması gerekenler. 2020-05-07 2020_110 İŞKUR e-Şube’de Kısa Çalışma Ödeneği gerçekleşen kişilere ait ödeme gün ve tutar bilgisi açılmıştır. 2020-05-06 2020_108 Anayasa Mahkemesi, geriye dönük prim teşvik faiz hesabında dikkate alınan SGK’ye yapılan başvuru tarihi ölçütünü dava açan işverenler yönünden iptal etmiştir. 2020-04-29 2020_099 SGK Covid-19 ücretsiz izin XML girişi modülü aktifleşmiştir. 2020-04-24 2020_096 Belediye ve bağlı kuruluşların prim borçlarının ertelenmesine ilişkin uygulama esasları belli olmuştur. 2020-04-23 2020_094 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır. 2020-04-23 2020_092 Nakdi ücret desteği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belli olmuştur. 2020-04-23 2020_091 Covid-19 Ücretsiz İzin İşlemleri Modülü açılmıştır. 2020-04-23 2020_089 Kısa çalışma işçi bildirim listesi formu değişmiştir. 2020-04-22 2020_088 2020-10 sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi yayımlanmıştır. 2020-04-22 2020_087 2020 Yılı Mart Ayına ilişkin aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin verilme süresi uzatılmıştır. 2020-04-21 2020_084 Ücretsiz izne çıkarılan personel için SGK’da yeni eksik gün kodları tanımlanmıştır. 2020-04-17 2020_078 Kısa çalışma sürecinde yapılacak ücret dışı ödemeler SGK primine tabi midir? 2020-04-08 2020_072 Yapı işlerinde Covid-19 kapsamında dikkat edilmesi gerekli hususlar. 2020-04-08 2020_071 Yeni koronavirüs salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işyerlerinde aldıracağı tedbirler. 2020-04-08 2020_070 İşyerlerinde (Covid-19)’a karşı alınması gereken önlemler. 2020-04-07 2020_069 SGK eksik gün nedenlerine 27 kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler eklenmiştir. 2020-04-06 2020_066 Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi formu güncellenmiştir. 2020-04-06 2020_065 Yarım ücret ödenmesi halinde SGK bildirimleri. 2020-04-03 2020_062 Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Sgk Prim Ertelemesi. 2020-03-31 Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle prim ödemelerinin ertelenmesi. 2020-03-28 2020_052 7226 Sayılı Kanun İle İş Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler. 2020-03-28 2020_051 Kısa çalışma ödeneği başvuru formlarında değişiklik yapılmıştır. 2020-03-27 2020_050 Kısa çalışma ödeneği uygulamasında 7226 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştır. 2020-03-22 2020_036 Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları ile ilgili olarak İŞKUR tarafından duyuru yayınlanmıştır. 2020-03-20 2020_033 İşyerlerinde Kısa Çalışma Uygulaması. 2020-03-16 2020_029 Corona Virüs veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir 2020-03-16 2020_028 İş ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından Covid-19 (Koronavirus) 2020-03-02 2020_022 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştır. 2020-03-02 2020_021 Ev hizmetlerinde kolay işverenliğe geçiş. 2020-03-02 2020_020 Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması yapılan pilot illerde bildirge verilmesi ile ilgili duyuru yayınlanmıştır. 2020-02-04 2020_012 MUH ve MUHGVK281 kodlu beyannamelerin uygulamadan kaldırıldığına ilişkin duyuru. 2020-02-04 2020_011 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzları Yayımlandı 2020-01-16 2020_008 SGK Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyanname Duyurusu 2020-01-16 2020_007 Hatalı teşvik kayıtları 2021-12-14 2021_136 7326 Sayılı Kanun Kapsamında taksitli ödeme seçeneğini seçenlere SGK yeni bir hak tanıdı. 2021-12-14 2021_135 SGK uygulamaları bakımından elektronik tebligata ilişkin usul ve esaslar açıklandı. 2021-12-13 2021_134 SGK E-Tebligat Başvuru Süresi Uzatılmıştır. 2021-12-03 2021_129 SGK sigortalı işe giriş bildirgesi ekranında değişiklik yapılmıştır. 2021-12-03 2021_128 MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVKSGK beyannamelerinde değişiklikler yapıldı. 2021-11-12 2021_119 İŞ-KUR tarafından düzenlenen istihdam taahhütlü kurs ve program şartlarında değişiklik yapıldı. 2021-11-03 2021_112 Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin asgari işçilik raporu düzenleme sınırı artırıldı. 2021-10-08 2021_105 İşverenlerin geriye yönelik belge değişiklik işlemlerine ilişkin SGK düzenlemesi 2021-10-01 2021_099 Sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair işveren bildirimi uygulaması devam ediyor. 2021-09-24 2021_094 SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacaktır. 2021-09-20 2021_093 Yabancı uyruklu sigortalıların işe giriş bildirgelerinde değişiklik yapılmıştır. 2021-09-10 2021_090 Beş puanlık indirimde Türkiye geneli borç sorgusu uygulama dönemi başlangıç tarihi değişti. 2021-09-10 2021_888 SGK Genelgesi 2021-09-09 2021_089 Covid-19 tedbirleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi 2021-09-09 2021_087 Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu 2021-09-04 2021_084 İş Yerlerinde Çalışanlardan PCR Testi İstenebilecek 2021-08-27 2021_081 7326 sayılı Yapılandırma Kanun’unun başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. (SGK) 2021-08-20 2021_077 Asgari ücret desteğine ilişkin SGK Genelge’si yayımlandı. 2021-08-20 2021_076 Trafik idari para cezası karar tutanaklarına istinaden yapılan sigortalı tescillerine ilişkin SGK Genel Yazı yayımladı. 2021-08-20 2021_1111 sgk 2021-08-15 2021_075 Aşı olmamak işverene iş sözleşmesini fesih hakkı verir mi? 2021-07-23 2021_064 01.07.2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK'ya Yapılan Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler. 2021-07-23 2021_063 4447 Sayılı Kanun’un geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteği uygulaması. 2021-05-11 2021_050 Hisse devri, katılım, birleşme 2021-05-07 2021_047 2021 Mart Ayı KDV İadesi Mahsubu ile Sigorta Prim Ödemesine İlişkin SGK Genel Yazısı. 2021-05-07 2021_665 Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup 2021-05-05 2021_046 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan yeni prim desteğinin detayları belli olmuştur. 2021-05-05 2021_666 eden 2021/14 sayılı SGK Genelgesi 2021-05-03 2021_045 Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplamasında değişikliğe ilişkin SGK Genelgesi yayımlanmıştır. 2021-04-30 2021_042 Fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin uygulaması 30.06.2021 tarihine uzatılmıştır. 2021-04-23 2021_040 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar 2021-03-31 2021 – 034 Geriye Dönük Teşvik Alacaklarının Mahsubu. 2021-01-17 2021 – 016 Nakdi ücret, ilave istihdam ve istihdama dönüş teşvik ve destek tutarları %21,56 oranında arttırılmıştır. 2022-08-01 2022 – 70 6331 sayılı kanun kapsamındaki İSG belgelerinin denetime ibraz edilmemesi halinde uygulanan idari para cezalarına ilişkin yeni SGK Talimatı. 2022-07-25 2022 – 67 2022 yılı için asgari ücret desteği uygulaması 2022-05-27 2022 – 50 SGK Mevzuatına Göre Kayıt Geçersizliği Durumları Nelerdir? 2022-04-25 2022 – 44 Parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibine ilişkin AYM kararı. 2022-04-11 2022 – 37 Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 2022-04-07 2022 – 35 İş-Kur aktif işgücü piyasası programlarına kısıtlama geldi 2022-04-06 2022 – 34 İzinsiz çalışan yabancılar. 2022-03-31 2022 – 30 Aktif işgücü düzenlemelerinde bazı sektörler bakımından değişiklik yapıldı. 2022-03-02 2022 – 25 Altı (6) puanlık bölgesel teşvik sona erdi. 2022-03-01 2022 – 24 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ yayımlandı. 2022-02-16 2022 – 19 Ülke genelinde SGK e-tebligat uygulamasına erteleme gelmiştir. 2022-02-02 2022 – 12 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yapılacak düzenlemeye ilişkin Duyuru.