Gümrük Sirküleri

2021 Yılı Gümrük Sirküleri
2022 Yılı Gümrük Sirküleri
2015 Gümrük Sirküleri
2016 Gümrük Sirküleri
2017 Gümrük Sirküleri
2018 Gümrük Sirküleri
2019 Gümrük Sirküleri
2020 Yılı Gümrük Sirküleri
Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2017-11-27 2017_123 Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı yayımlandı 2017-07-19 2017_095 Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin 15.08.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler 2017-07-14 2017_091 Cep telefonlarından bandrol ücretlerinin alınmasına dayanak olan maddenin yürütülmesi durduruldu 2017-07-14 2017_090 Bazı canlı büyükbaş hayvanlar ve bunların eti ile buğday arpa ve mısır gibi bazı hububatların gümrük vergisi oranları düşürüldü 2017-07-14 2017_089 İkincil işlem görmüş ürünlerin gümrük kıymetinin tespitine ilişkin Genelge yayımlandı 2017-07-14 2017_088 Gözlükler ve bunların aksam ve parçalarının ithalatında ilave gümrük vergisi getirildi 2017-07-14 2017_087 Serbest bölgelerde Türk Lirası ile ödeme yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı 2017-04-15 2017_048 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı 2019-01-07 2019_020 İhracatta Kıymet Araştırması İle İlgili Yapılacak İşlemlere İlişkin Düzenleme Yapıldı. 2019-01-07 2019_019 Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatında 01.01.2019 Tarihi İtibarıyla Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2019-01-07 2019_018 Bazı demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için dikişsiz kapların ithalatında gözetim uygulaması getirildi. 2018-12-08 2018_123 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. 2018-12-08 2018_122 Gözlük Çerçevelerine Ait Aksam ve Parçaların İthalatında Uygulanan İlave Gümrük Vergisi Oranı % 15'e Düşürüldü. 2018-03-24 2018_035 Gümrük Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. 2019-12-02 2019_198 Dahilde İşleme İzin Belgeleri İzinlerine süre uzatım imkanı getirildi. 2019-11-30 2019_195 Bazı çapa makineleri yanında Tek akslı traktörler için de gözetim uygulaması başlatıldı 2019-11-16 2019_186 Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 G.T.İ.P.’i altında yer alan eşya ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi. 2019-09-05 2019_159 LED ampul, plastikten bazı torba ve çantalar ile bazı oyuncak, oyun ve spor malzemelerinin ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 2019-07-04 2019_131 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No4)’nde Değişiklik Yapıldı. 2019-06-19 2019_126 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı ve İthalatına İlişkin Tebliğler Yayımlandı. 2019-06-19 2019_125 2019-24 Sayılı Genelge İle “Yabancı Firma Kayıt Sistemi (YFKS)” Programı Oluşturulmuştur. 2019-06-14 2019_119 Teleprojektör, Televizyon Gibi Kimi Eşyanın İthalatında Uygulanan İlave Gümrük Vergisi Kaldırıldı. 2019-06-14 2019_118 İran, İthalatı Yasaklı Ürünler Listesine 153 Ürün Daha Ekledi. 2019-06-10 2019_111 Sınırlardan Öncelikli Geçiş Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır. 2019-05-22 2019_107 ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanmakta Olan Ek Mali Yükümlülük Oranları Düşürülmüştür. 2019-05-16 2019_104 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar Kapsamı Bazı Maddelerde Değişiklik Yapıldı. 2019-05-15 2019_102 Bazı Tekstil Ürünlerine Uygulanan Tarife Kontenjanlarının Dağıtım Yöntemi İle Başvuru Usul ve Esasları Düzenlendi. 2019-05-11 2019_099 Yunanistan Menşeli veya Çıkışlı Bazı Mensucatın Anti-Damping Önleminin Uygulanmasına Karar Verildi. 2019-04-26 2019_091 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi Yayımlanmıştır. 2019-04-10 2019_081 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Genelge Yayımlandı. 2019-04-03 2019_078 Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesine İlişkin Yazı Yayımlandı. 2019-03-28 2019_073 Gümrüklerde Yaşanan Bazı Problemlere İlişkin Yazı Yayımlandı. 2019-02-08 2019_042 Kur Farklarının İthalatta KDV Matrahına Dahil Edilip Edilmemesine İlişkin Bir Yazı Yayımlandı. 2019-01-25 2019_028 İthalatta Aranan Gözetim Belgesi ve Kıymet Artırımına İlişkin Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge Yayımlandı. 2019-01-24 2019_027 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin Düzenleme Yapıldı. 2021-04-14 2021_036 İthalat işlemlerinde elektronik başvuru sistemi yeniden düzenlendi 2020-12-18 2020_181 2021 yılında geçerli olacak usulsüzlük cezası, çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan bazı tutarlar yeniden belirlenmiştir. 2020-09-25 2020_160 Geçici süre ile yüksek oranlı İlave Gümrük Vergisi uygulamasında süre uzatılmıştır. 2020-06-09 2020_140 Gözetime tabi ürünlerden bazılarının GTİP ve gözetim tutarlarında güncellemeler yapılmıştır. 2020-06-06 2020_139 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yer alan yükümlülüklerle ilgili durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinde yeniden başlayacağı açıklanmıştır. 2020-06-06 2020_138 Sektör bazlı azami döviz kullanım oranları belirlenmiştir. 2020-05-23 2020_127 Endonezya mukimi birtakım firmalarca üretilen iplik eşyası için dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 2020-05-23 2020_126 Çeşitli ülke menşeili iplik eşyaları için uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir. 2020-05-20 2020_125 Mermerler, granitler, kauçuktan eşya, pamuktan iplikler, camdan bazı eşya, bazı demir-çelik ürünleri ve elektronik eşya gibi muhtelif cinsteki eşya ithalatında ilave gümrük vergisi (İGV) alınması kararlaştırılmıştır. 2020-05-15 2020_120 Avrupa Birliği tarafından Türkiye menşeli demir-çelik ürünlerine anti-damping soruşturması açılmıştır. 2020-05-11 2020_115 Plastik, ahşap, demir-çelikten bazı eşyalar ile beyaz eşya, saat gibi muhtelif eşyaya ilave gümrük vergisi getirilmiştir. 2020-05-06 2020_109 Yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. 2020-05-05 2020_107 3920.20.21.00.19 GTİP’li İran menşeli eşyaya uygulanan kota 3 yıl uzatılmıştır. 2020-05-05 2020_106 İran menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüğün süresi uzatılmıştır. 2020-05-05 2020_105 Bazı ürünler için İlave Gümrük Vergisi ihdas eden 2424 sayılı Kararda değişiklikler yapılmıştır. 2020-05-04 2020_104 Etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit; ihracı kayda bağlı mallar listesinden çıkarılmıştır. 2020-05-04 2020_103 Bazı tıbbi cihazların ihracatındaki ön izin uygulaması kaldırılmıştır. 2020-04-29 2020_098 Bazı Eşyaların Antrepo Teminat Oranı % 25 Olarak Belirlenmiştir. 2020-04-29 2020_097 Gümrük Beyannamelerinin Kırmızı Hatta Sevkinde Yaşanan Artış 2020-04-23 2020_090 MEDOS’ta düzenlenen ATR ve tüm menşe ispat belgeleri gümrük memurlarınca imzalanmayacaktır. 2020-04-21 2020_083 Bazı tekstil ürünlerine uygulanan İlave Gümrük Vergisi oranları değiştirildi, Maksimum-Minimum hesabı kaldırılmıştır. 2020-04-21 2020_082 Bazı plastik, elektrikli ve elektronik ürünler başta olmak üzere muhtelif cinste eşyaya İlave Gümrük Vergisi getirilmiştir. 2020-04-20 2020_080 72’nci fasıl’da yer alan bazı demir-çelik ürünlerinin gümrük vergisi geçici olarak artırılmıştır. 2020-04-17 2020_077 Menşe İspat Belgelerinin sonradan ibraz edilmesi. 2020-04-07 2020_068 Limon ihracatına ön izin getirilmiştir. 2020-04-03 2020_063 Bazı sanayi ürünleri için getirilen tarife kontenjanının kullanımına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır. 2020-04-02 2020_060 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi yenilenme süreleri uzatılmıştır. 2020-04-02 2020_059 Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır 2020-04-01 2020_057 Coronavirüs tedbirleri kapsamında menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz süresinde değişiklik yapılmıştır. 2020-03-25 2020_046 Bazı Gümrük Rejimlerinde süre sonu 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 2020-03-25 2020_044 Solunum cihazları ve tek kullanımlık maskelere uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırılmıştır. 2020-03-25 2020_043 Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkole uygulanan gümrük vergisi sıfırlanmıştır. 2020-03-23 2020_040 Emniyet camlarına uygulanan gözetim uygulaması kapsamı dışındaki ürünler belirlenmiştir. 2020-03-23 2020_039 Dahilde işleme izin belgelerinde izinlerinde mücbir sebep nedeniyle ek süre tanınmasına ilişkin yazı yayımlanmıştır. 2021-12-19 2021 – 142 Çin menşeli menteşe ve sabit askılık ithalatında uygulanan dampinge yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. 2021-12-19 2021 – 141 2022 yılı Usulsüzlük Cezası ve Geri Verme – Kaldırma İşlemlerine Yetkili Gümrük İdareleri tutarları değiştirildi. 2021-12-10 2021_133 “Made in Türkiye” ibaresi hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. 2021-12-03 2021_130 Üçüncü bir ülkede düzenlenen fatura ve GTS kapsamında tercihli tarifeden faydalanabilecektir. 2021-11-12 2021_121 Gümrük Yönetmeliği Geçici 16-3 ve 16-4 Maddesinin Uygulanması Hakkında yazı yayımlandı. 2021-11-12 2021_120 Covid-19 nedeniyle Dahilde İşleme Rejiminde ilave süre verilecek. 2021-11-05 2021_116 Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ve ABD EMY’ye yönelik düzenleme yapıldı. 2021-11-04 2021_115 Fermuarlar, cam elyafları ve deri taklidi mensucatlarda damping düzenlemeleri yapıldı. 2021-11-04 2021_114 Dahilde işleme rejiminde beyan ve kontrol sonucu GTİP değişikliği halinde yapılacak işlemler belirtildi. 2021-10-27 2021_110 İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu kapsamı dışında bulunan ülkeler yeniden belirlendi. 2021-10-01 2021_100 İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapıldı. 2021-10-01 2021_096 İzinli Gönderici Yetkisine İlişkin Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 2021-09-13 2021_092 Malezya menşeli bazı lastiklerin ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma açıldı. 2021-09-13 2021_090 poliesterden sentetik devamsız lifler ithalatında dampingin kısmen askıya alınmasına karar verildi. 2021-09-09 2021_088 poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında dampingin kısmen askıya alınmasına karar verildi. 2021-08-25 2021 – 079 Gümrük Kanunu'nun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş cezalar Yapılandırmaya konu edilebilecek. 2021-08-25 2000_178 Gümrükler Genel Müdürlüğü 2022-01-03 2022 – 4 2022 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca geri kazanım katılım payı esaslarına uymayanlara verilecek idari para cezaları belirlendi.