Sirküler (2016)

Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2017-01-17 6736 sayılı Kanun’un 7.maddesinin (varlık barışı) uygulama süresi 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı 2017-01-17 2016_111 2016-111 Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2017 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları 2017-01-17 2016-110 2016-110 2017 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi 2017-01-16 2016-109 Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için, 2017 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları açıklandı 2017-01-11 2016-108 2016-108 İndirimli orana tabi işlemlerde 2017 yılında uygulanacak iade sınırı 21.400 TL olarak belirlendi. 2017-01-02 2016-107 6736 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan ödemeleri hk. 2016-12-31 2016-106 2017 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları açıklandı. 2016-12-31 2016-105 2017 Yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. 2016-12-31 2016-104 2017 yılında uygulanacak maktu Damga Vergisi tutarları açıklandı. 2016-12-31 2016-103 2017 Yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları açıklandı 2016-12-31 2016-102 Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2017 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler açıklandı. 2016-12-31 2016-101 2017 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifeleri açıklandı. 2016-12-29 2016-100 6736 sayılı Kanun kapsamında peşin ödemeyi tercih eden mükellefler ödemelerini 2 Ocak 2017 tarihe kadar yapabilirler. 2016-12-21 2016-099 E-fatura kapsamındaki mükelleflerin, mal ihracında e-fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. 2016-12-21 2016-098 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin 2 Ocak 2017 tarihine kadar tasdik ettirilmesi gerekiyor. 2016-12-14 2016-097 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV” bölümünde değişiklik yapıldı. 2016-12-09 2015 yılındaki indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade taleplerinin en geç Kasım dönemi KDV beyannamesi ile yapılması gerekiyor. 2016-12-08 2016-095 Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında 6761 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklikler. 2016-12-08 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak açıklandı. 2016-12-06 2016-093 KDV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer mal ve hizmetler” bölümünün 21. sırasında aşağıdaki 2016-12-02 2016 -092 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 2016-12-01 2016-091 Bakanlar Kurulu Binek otomobiller için ÖTV oranlarını Otomobil fiyatlarına göre farklılaştırdı. 2016-12-01 2016-090 Türkiye-Belçika ÇVÖ Anlaşmasının bazı maddelerini revize eden Protokol 5 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. 2016-11-30 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin esaslar belirlendi. 2016-11-30 2016-088 6736 Sayılı Kanuna dair yapılandırma ödemeler hakkında 2016-11-23 2016-086 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hakkında 2016-11-23 2016-087 Beyanname verilme süresisinin uzatılması hk. 2016-11-21 2016-085 Örtülü Kazanç Üzerinden ithalat sırasında veya sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’ler indirim konusu yapılması hk. 2016-11-10 2016-084 Gübre ve Yem Teslimlerinde KDV İstisnasının Uyulamasına ilişkin Usul ve Esaslar 2016-11-09 2016-083 6736 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalar yapıldı 2016-11-08 2016-082 Rapor Değerlendirme Komisyonu Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı 2016-11-07 2016-081 6736 sayılı Kanun’daki bazı başvuru sürelerini uzatan Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulamasına dair yapılan açıklamalar hk. 2016-11-07 2016-080 SPK Düzenlemiş Olduğu Kongre Hk. 2016-11-03 Özel Faturayla Yapılan (Bavul Tic.) Teslimler Nedeniyle Satış Fatura Listesi İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk. Duyuru 2016-11-03 Mücbir sebeple BA-BS bidirimlerinin Uzatılması hk. 2016-11-03 İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 2016-11-03 2016-076 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler 2016-10-24 2016-074 Beyanname süre uzatılması hakkında 2016-09-28 2016-073 6736 sayılı kanun af programı hakkında 2016-08-29 2016-071 6736 sayılı Kanun “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun usul ve esaslarını belirleyen Tebliğ yayınlandı” 2016-08-23 2016-070 6736 Sayılı kanun çalışması için bilgilendirme hk. 2016-08-20 2016-069 -6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun 2016-08-17 2016-068 -6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun’un Matrah ve Vergi artırımına ilişkin hükümleri 2016-08-13 2016-068 -6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun’un Matrah ve Vergi artırımına ilişkin hükümleri 2016-08-10 2016-067 ''6736 sayılı Kanun'un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri 2016-08-10 2016-066 ''6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 2016-08-06 2016-065 01.01.2017 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunluluğu olan mükellefler için süre uzatıldı. 2016-08-05 2016-063 İflas Erteleme Hk. 2016-08-03 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü mağdurlarına yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirimi 2016-07-30 Çocuk İşçi çalıştırılması Hakkında 2016-07-29 2016-059 Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 22 Temmuz 2016 tarihindeTBMM Başkanlığına sunuldu. 2016-07-29 2016-058 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit ödemesi 2016-07-15 2016-055 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı ve aile çocuk yardımı tutarları 2016-07-15 2016-054 SGK Yönünden Mali Tatil 2016-07-02 2016-052 2016 Yılı Mali Tatili 01.07.2016-20.07.2016 Tarihleri arasında uygulanacaktır. 2016-07-02 2016-051 Vergi kanunlarında yatırım ortamının iyileştirilmesi için vergi kanunlarında değişiklik yasa tasarısı 2016-07-01 2016-050 Bayramda Çalışma ve 9 Günlük İzin Hk. 2016-07-01 2016-049 Gelir İdaresi Başkanlığından Duyuru 2016-07-01 2016-048 Ramazan Bayramı Tatili belirlenen tarihlerde kamu kurumlarında personel bulundurulması 2016-06-23 2016-046 6352 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ilişkin 2016-06-21 2016-045- 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırma Ödemeleri 2016-06-17 2016-044 İşyeri devrinin hukuki sonuçları 2016-06-17 Yıllık ve munzam oda aidatlarının 2016 yılı ilk taksit ödemeleri hk. 2016-06-15 2016-042 Yevmiye defterleri Kapanış Tasdikleri 2016-06-03 2016-041 SGK İşe giriş bildirimleri ve işyeri hekimi bulundurma hk. bilgi 2016-06-02 2016-040 5 İşçi ve Üzeri Çalıştıran İşveren Maaşları Bankadan Yatıracak. 2016-05-31 2016-038 Emlak vergisi ödemeleri 2016-05-31 2016-037 Yarım Çalışma Ödeneği 2016-05-28 2016-036 KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 2016-05-28 2016-035 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerinin Teftişlerde Dikkat Ettiği Hususlar 2016-05-04 2016-033 Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Getirildi 2016-05-04 2016-032 Vergi Levhaları Hk. 2016-04-12 2016-030 2016-030 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Kriterleri Yeniden Belirlenmiştir.